Struktura TPluginChatState

Zawiera informacje na temat stanu pola wpisywania wiadomości, oraz na temat statusu użytkownika w oknie rozmowy (piszę, nie piszę, etc.).
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Text
Wskaźnik na tekst zawarty w polu wysyłania wiadomości.
Length
Aktualna długość tekstu w polu wpisywania wiadomości.
SelStart
Aktualna pozycja karetki w polu wpisywania wiadomości (lub indeks początku zaznaczenia).
SelLength
Długość zaznaczenia.
ParentHandle
Uchwyt do okna zawierającego pole wpisywania wiadomości.
Handle
Uchwyt pola wpisywania wiadomości.
ChatState
Aktualny status użytkownika w oknie rozmowy. Może on przyjmować następujące wartości:
CHAT_NONE = 0
Status nie jest określony jednoznacznie.
CHAT_ACTIVE = 1
Użytkownik ma otwarte okno rozmowy z kontaktem.
CHAT_COMPOSING = 2
Użytkownik jest w trakcie pisania wiadomości w oknie rozmowy.
CHAT_GONE = 3
Użytkownik zamknął okno rozmowy z kontaktem.
CHAT_INACTIVE = 4
Użytkownik nie korzystał z okienka rozmowy z danym kontaktem przez dłuższy czas (30s).
CHAT_PAUSED = 5
Użytkownik pisał wiadomość, ale zatrzymał się. Użytkownik nie korzystał z okienka rozmowy z danym kontaktem przez ostatnie 5s.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:13