Struktura TPluginContact

Zawiera informacje na temat kontaktu.
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Nick
Wskaźnik na pseudonim kontaktu.
Resource
Wskaźnik na aktywny zasób kontaktu.
Groups
Wskaźnik na nazwy grup do których należy kontakt (oddzielone średnikiem).
State
Aktualny stan użytkownika w sieci (jeżeli taka istnieje).
Lista przyjmowanych wartości
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
CONTACT_NULL = 7
Stan nieokreślony lub kontakt zablokowany.
Status
Wskaźnik na opis kontaktu.
Temporary
TRUE jeżeli kontakt jest tymczasowy (nie należy do listy kontaktów użytkownika), FALSE jeżeli nie.
FromPlugin
TRUE jeżeli kontakt pochodzi z wtyczki, FALSE jeżeli nie.
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki) z którego pochodzi kontakt. Domyślnie 0.
Subscription
Rodzaj subskrypcji.
Lista przyjmowanych wartości
SUB_BOTH = 0
Obustronna autoryzacja.
SUB_NONE = 1
Brak autoryzacji.
SUB_FROM = 2
Kontakt posiada naszą autoryzację ale my nie mamy jego. (obserwator)
SUB_TO = 3
Posiadamy autoryzację kontaktu ale on nie posiada naszej.
SUB_REMOVE = 4
Ustawiane podczas usuwania kontaktu z roostera, usuwa wszystkie subskrypcje.
SUB_NONEASK = 5
Nie ma prośby o autoryzację.
SUB_FROMASK = 6
Kontakt prosi o autoryzację.
IsChat
TRUE jeżeli kontakt pochodzi z czatu/konferencji, FALSE jeżeli nie.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:13