Struktura TPluginContactSimpleInfo

Zawiera informacje na temat dodanego kontaktu.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
First
Wskaźnik na imię kontaktu.
Last
Wskaźnik na nazwisko kontaktu.
Nick
Wskaźnik na pseudonim kontaktu.
CellPhone
Wskaźnik na numer telefonu komórkowego kontaktu.
Phone
Wskaźnik na numer telefonu kontaktu.
Mail
Wskaźnik na adres e-mail kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:13