Struktura TPluginError

Zawiera informacje na dotyczące błędu.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
Wskaźnik zawierający ID błędu.
Desc
Wskaźnik na opis błędu.
LangID
Jeżeli opis błędu znajduję się w plikach językowych AQQ, możemy podać ID językowe wskazujące na dany błąd. Pole „Desc” jednak, w takim wypadku pozostawiamy puste.
ErrorCode
Kod błędu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:07