Struktura TPluginFileTransfer

Struktura odpowiedzialna za informacje o wysyłanym pliku.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
FilePath
Wskaźnik do ścieżki na dysku wysyłanego pliku.
Description
Wskaźnik do ewentualnego opisu pliku.
ID
Wskaźnik na ID sesji powiązanego z tym transferem.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:07