Struktura TPluginHook

Struktura opisująca funkcję do wywołania pochodzącą z innej wtyczki (nie można do tego celu użyć CallService).
Składnia

Członkowie

HookName
Wskaźnik na nazwę funkcji.
wParam
Wskaźnik na parametr wParam.
lParam
Wskaźnik na parametr lParam.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:07