Struktura TPluginImpExp

Zawiera informacje dotyczące serwisu typu import/eksport kontaktów.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ImportType
Rodzaj serwisu
IMP_TYPE_EXPORT = 0
Eksport kontaktów.
IMP_TYPE_IMPORT = 1
Import kontaktów.
IMP_TYPE_OTHER = 2
Serwis o innej funkcjonalności niż import/eksport. Np. usuwanie listy kontaktów z serwera.
Name
Wskaźnik na nazwę serwisu.
Service
Wskaźnik na nazwę serwisu do uruchomienia (utworzonego za pomocą funkcji CreateServiceFunction).
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikony brak.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:08