Struktura TPluginInfo

Zawiera informacje dotyczące nazwy wtyczki jak i jej autora.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ShortName
Wyświetlana nazwa wtyczki.
Version
Wersja wtyczki.
Description
Wskaźnik na krótki opis wtyczki.
Author
Wskaźnik na imię i nazwisko autora wtyczki.
AuthorMail
Wskaźnik do adresu e-mail autora wtyczki.
Copyright
Wskaźnik do podmiotu do którego należą prawa autorskie.
Homepage
Wskaźnik na adres strony domowej wtyczki.
Flag
Nie wykorzystano.
ReplaceDefaultModule
Nie wykorzystano.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:08