Struktura TPluginItemDescriber

Zawiera dane opisujące element, który ma zostać odnaleziony.
Składnia
Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
FormHandle
Uchwyt do okna na którym znajduję się wskazany element. Jeżeli pole zawiera wartość zero, to domyślnie wskazuję na główne okno AQQ.
ParentName
Wskaźnik na nazwę rodzica którego potomkiem jest element.
Name
Wskaźnik na nazwę szukanego elementu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:12