Struktura TPluginLink

Struktura łącząca interfejs wtyczki, z interfejsem komunikatora AQQ.
Składnia

Członkowie

Path
Wskaźnik na ścieżkę wtyczki.
CreateHookableEvent
Nie wykorzystano.
DestroyHookableEvent
Nie wykorzystano.
NotifyEventHooks
Nie wykorzystano.
HookEvent
Funkcja podłączająca interfejs wtyczki pod wskazaną notyfikację w interfejsie AQQ.
Name – wskaźnik na nazwę notyfikacji.
HookProc – wskaźnik na funkcję, która ma być wywoływana, nie jest możliwe podpięcie kilku notyfikacji do tej samej funkcji.
Funkcja zwraca HookProc.
HookEventMessage
Nie wykorzystano.
UnhookEvent
Funkcja odłączająca notyfikację.
hHook – wartość zwrócona przez funkcję HookEvent lub zwyczajnie nazwa HookProc
CreateServiceFunction
Tworzy funkcję serwisową.
Name – wskaźnik na nazwę serwisu.
ServiceProc – wskaźnik na funkcję, która ma być wywoływana, nie jest możliwe utworzenie kilku serwisów do tej samej funkcji.
Funkcja zwraca ServiceProc.
CreateTransientServiceFunction
Nie wykorzystano.
DestroyServiceFunction
Funkcja niszcząca serwis.
hService – wartość zwrócona przez funkcję CreateServiceFunction.
CallService
Wywołuje serwis.
Name – nazwa funkcji.
wParam, lParam – parametry.
ServiceExists
Nie wykorzystano.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:11