Struktura TPluginMaxStatus

Zawiera informacje dotyczące maksymalnej długości opisu.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach)
IconIndex
Indeks ikony. -1 jeżeli ikony brak.
Name
Wskaźnik na nazwę sieci.
Max
Maksymalna ilość znaków opisu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:12