Struktura TPluginMessage

Zawiera informacje na temat wiadomości tekstowej.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
JID
Wskaźnik na identyfikator kontaktu powiązanego z wiadomością.
Date
Data nadania wiadomości.
ChatState
Stan użytkownika w oknie rozmowy z odbiorcą/nadawcą wiadomości. Może przyjmować następujące wartości:
CHAT_NONE = 0
Status nie jest określony jednoznacznie.
CHAT_ACTIVE = 1
Użytkownik ma otwarte okno rozmowy z kontaktem.
CHAT_COMPOSING = 2
Użytkownik jest w trakcie pisania wiadomości w oknie rozmowy.
CHAT_GONE = 3
Użytkownik zamknął okno rozmowy z kontaktem.
CHAT_INACTIVE = 4
Użytkownik nie korzystał z okienka rozmowy z danym kontaktem przez dłuższy czas (30s).
CHAT_PAUSED = 5
Użytkownik pisał wiadomość, ale zatrzymał się. Użytkownik nie korzystał z okienka rozmowy z danym kontaktem przez ostatnie 5s.
Body
Wskaźnik na treść wiadomości.
Offline
TRUE, jeżeli wiadomość jest offline-owa (została wysłana gdy odbiorca był rozłączony).
DefaultNick
Wskaźnik na pseudonim nadawcy/odbiorcy.
Store
TRUE, jeżeli wiadomość powinna zostać zarchiwizowana, FALSE w przeciwnym wypadku
Kind
Rodzaj wiadomości. Może przyjmować następujące wartości:
MSGKIND_CHAT = 0
Zwykła wiadomość.
MSGKIND_GROUPCHAT = 1
Wiadomość pochodząca z czatu/konferencji.
MSGKIND_RTT 2
Pakiet Real-Time Typing.
ShowAsOutgoing
TRUE, jeżeli wiadomość ma być pokazana jako wychodząca, w przeciwnym wypadku FALSE
Ostatnia aktualizacja: 8 kwietnia 2018, 18:33