Struktura TPluginMsgPic

Zawiera informacje na temat wysyłanego obrazka.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
FilePath
Wskaźnik do ścieżki gdzie znajduję się obrazek.
Describtion
Wskaźnik do opcjonalnego opisu (dołączona wiadomość).
ID
Wskaźnik do identyfikatora sesji.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:10