Struktura TPluginNewsData

Zawiera informacje na temat nowego źródła powiadomień.
Składnia
Członkowie
Kind
Wskaźnik na unikatowy identyfikator (stały).
Title
Wskaźnik na nazwę źródła powiadomień.
ID
Wskaźnik na unikatowe ID.
Active
TRUE jeżeli źródło ma być aktywne, FALSE jeżeli nie.
ImageIndex
Indeks ikony źródła powiadomień. W przypadku podania wartości -1 ikona zostanie dobrana automatycznie przez komunikator.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:11