Struktura TPluginPopUp

Zawiera dane na temat wyświetlonego PopUp-a.
Składnia
Członkowie
cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Name
Nazwa otworzonego PopUp-a.
ParentHandle
Uchwyt rodzica.
Handle
Uchwyt do PopUp-a.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:15