Struktura TPluginProxy

Zawiera informacje na temat ustawień Proxy.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ProxyEnabled
TRUE, jeżeli Proxy jest włączone, FALSE w przeciwnym wypadku.
ProxyServer
Wskaźnik na adres hosta serwera Proxy.
ProxyPort
Port serwera Proxy.
ProxyType
Typ Proxy, może przyjmować następujące wartości:
SOCKS_5 = 0
Socks wersja 5.
SOCKS_4A = 1
Socks wersja 4A.
SOCKS_4 = 2
Socks wersja 4.
ProxyAuth
TRUE jeżeli Proxy wymaga autoryzacji użytkownika, FALSE w przeciwnym wypadku.
ProxyLogin
Wskaźnik na login użytkownika dla serwera Proxy.
ProxyPass
Wskaźnik na hasło użytkownika dla serwera Proxy.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:16