Struktura TPluginShowInfo

Zawiera informacje dotyczące chmurki informacyjnej.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Event
Rodzaj powiadomienia.
tmeDeleted
Zdarzenie usunięto
tmeStatus
Zmiana statusu użytkownika
tmePseudoStatus
Zmiana statusu użytkownika, ale nie traktowane jak status
tmePseudoMsg
Wygląd wiadomości, ale nie traktowane jako wiadomość
tmeMsg
Wiadomość
tmePseudoMsgCap
Wygląd tytułu wiadomości, ale nie traktowane jak tytuł wiadomości
tmeMsgCap
Tytuł wiadomości
tmeInfo
Informacja
tmeAction
Akcja do wykonania
tmeAbuse
Informacja o spimie
tmeVoip
Rozmowa głosowa
Text
Wskaźnik na tekst powiadomienia.
ImagePath
Wskaźnik na adres ikonki na dysku.
TimeOut
Czas wyświetlania chmurki (w milisekundach).
ActionID
Wskaźnik na nazwę akcji wykonywanej po kliknięciu w powiadomienie.
Tick
Wartość zwrócona przez systemową funkcję GetTickCount. Uzupełnienie tego rekordu spowoduje zniknięcie chmurki z poprzedniego wywołania (o ile będzie ona widoczna na ekranie).
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:16