Struktura TPluginSmallInfo

Zawiera informacje na temat identyfikatora kontaktu.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Text
Wskaźnik na identyfikator kontaktu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:16