Struktura TPluginSMSGate

Zawiera informacje dotyczące bramki SMS.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Name
Wskaźnik na nazwę bramki SMS.
Prompt
Wskaźnik na krótki opis, co użytkownik powinien zrobić aby wysłać wiadomość SMS.
IsConfig
Jeżeli bramka posiada możliwość konfiguracji ustawiamy wartość TRUE, a FALSE w przeciwnym wypadku.
MaxLength
Maksymalna długość wiadomości SMS.
SignMaxLength
Maksymalna długość podpisu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:17