Struktura TPluginSMSResult

Określa stan wysłanego SMS.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
Wskaźnik na ID wysłanego SMS.
Result
Stan wysłanego SMS. Może przyjmować następujące wartości:
SMS_STATUS_FAILED = 0
Błąd wysyłania.
SMS_STATUS_OK = 1
Wysłano prawidłowo.
SMS_STATUS_DELIVERED = 2
Wiadomość dostarczona.
SMS_STATUS_NOTDELIVERED = 3
Wiadomość niedostarczona.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:17