Struktura TPluginStateChange

Zawiera informacje o stanie konta użytkownika.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
OldState
Poprzedni stan użytkownika w sieci. Może przyjąć następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Połączony.
CONTACT_FFC = 2
Wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Oddalony.
CONTACT_NA = 4
Nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Niewidoczny.
NewState
Aktualny (nowy) stan użytkownika w sieci. Może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Połączony.
CONTACT_FFC = 2
Wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Oddalony.
CONTACT_NA = 4
Nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Niewidoczny.
Status
Aktualny (nowy) opis użytkownika w sieci.
ByHand
TRUE jeżeli stan kontaktu uległ zmianie po akcji użytkownika (np. użytkownik zmienił stan konta na rozłączony z poziomu menu), w przeciwnym wypadku (np. gdy zostaliśmy mimowolnie rozłączeni z serwerem) FALSE.
UserIdx
Indeks konta jabberowego (lub wtyczki). Domyślnie 0.
JID
Wskaźnik na identyfikator użytkownika.
Force
TRUE jeśli status ma być zmieniony również we wtyczkach sieciowych, FALSE jeśli tylko w sieciach jabber.
Server
Serwer, do którego należy konto.
Authorized
Jeżeli użytkownik został już zalogowany (nie chodzi o połączenie z serwerem, ale zalogowanie na serwerze) pole ma wartość TRUE, w przeciwnym wypadku FALSE.
FromPlugin
Określa, czy zmiana statusu pochodzi z wtyczki sieciowej.
Resource
Wskaźnik na zasób użytkownika.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:17