Struktura TPluginToolTipID

Zawiera informacje identyfikujące ToolTipa.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
Wskaźnik na ID ToolTipa. Domyślnie przyjmuje wartość 0.
Name
Wskaźnik na nazwę ToolTipa.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:18