Struktura TPluginToolTipItem

Zawiera informacje na temat dodawanego elementu do ToolTip.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Tick
Wartość zwrócona przez systemową funkcję GetTickCount. Uzupełnienie tego rekordu spowoduje zniknięcie chmurki z poprzedniego wywołania (o ile będzie ona widoczna na ekranie).
Event
Określa typ zdarzenia (rodzaj tooltipa). Może przyjmować następujące wartości:
TOOLTIP_EVENT_TITLE = 0
Tytuł hinta
TOOLTIP_EVENT_DATA = 1
Data.
TOOLTIP_EVENT_STATUS = 2
Opis kontaktu/konta.
TOOLTIP_EVENT_AUTH = 3
Rodzaj subskrypcji.
TOOLTIP_EVENT_ACTIVITY = 4
Ostatnia aktywność.
Text
Zawartość tooltipa
ImagePath
Pełna ścieżka do ikony znajdującej się na dysku
ActionID
Identyfikator akcji, która ma zostać wykonana po kliknięciu w tooltip. Może przyjmować następujące wartości:
EXEC_MSG:X;Y
Otwiera okno rozmowy z kontaktem, X zamieniamy na identyfikator (numer) konta, a Y na pełny JID (wraz z zasobem)
Y1
Punkt X wyświetlenia hinta.
Y2
Punkt Y wyświetlenia hinta.
TimeOut
Określa, po jakim czasie ToolTip ma zniknąć
Flag
Dodatkowe flagi, nie wykorzystano.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:18