Struktura TPluginTransfer

Zawiera informacje dotyczące aktualnego stanu transferu pliku.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
Wskaźnik na ID transferu. (SID)
FileName
Nazwa pliku (sama nazwa, bez ścieżki).
Location
Lokacja – gdzie znajduję się plik. Ścieżka bez znaku „” (backslash).
Status
Obecny status transferu. Może przyjmować następujące wartości:
TRANSFER_DECLINE = 0
Transfer został odrzucony.
TRANSFER_ACCEPT = 1
Transfer został zaakceptowany.
TRANSFER_CONNECTING = 2
Trwa łączenie (negocjacja stron).
TRANSFER_ACTIVE = 3
Transfer jest w toku.
TRANSFER_DISCONNECT = 4
Transfer przerwany, rozłączono.
TRANSFER_FINISHED = 5
Transfer ukończony.
TRANSFER_PAUSED = 6
Transfer wstrzymany chwilowo.
TRANSFER_ABORTED = 7
Transfer zarzucony w trakcie jego trwania
TextInfo
Nie wykorzystane.
FileSize
Wielkość pliku.
Position
Aktualna pozycja transferu (względem całkowitej wielkości pliku).
LastDataSize
Wielkość ostatniego pakietu danych.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:18