Struktura TPluginWebBeforeNavEvent

Zawiera informację na temat strony na którą została przekierowana kontrolka TWebBrowser.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Handle
Uchwyt do kontrolki TWebBrowser.
URL
Adres na który ma zostać przekierowana kontrolka TWebBrowser.
Flags
Nie wykorzystane, ustawiamy zawsze wartość 0.
TargetFrameName
Wskaźnik na nazwę ramki gdzie będzie wyświetlana strona. Podajemy wartość NULL w przypadku, gdy nienazwana ramka wyświetlać stronę.
PostData
Wskaźnik na dane, jeżeli przy wysyłaniu danych poprzez HTTP ma być użyte polecenie POST.
Headers
Wskaźnik na wartość, która określa dodatkowe nagłówki HTTP do wysyłania na serwer (tylko adresy URL). Nagłówki mogą określić takie czynniki jak wymagania serwera, rodzaj danych przekazywanych do serwera lub kod stanu.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:19