Struktura TPluginWebBrowser

Zawiera dane opisujące element TWebBrowser (patrz MSDN po więcej informacji na temat tej kontrolki).
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Handle
Uchwyt do elementu typu TWebBrowser.
Top
Pozycja w pikselach od licząc od góry okna.
Left
Pozycja w pikselach od prawej względem okna.
Width
Długość kontrolki w pikselach.
Height
Wysokość kontrolki w pikselach.
Align
Wyrównanie może przyjmować następujące wartości:
ALIGN_TOP = 0
Wyrównanie do góry.
ALIGN_BOTTOM = 1
Wyrównanie do dołu.
ALIGN_LEFT = 2
Wyrównanie do lewej.
ALIGN_RIGHT = 3
Wyrównanie do prawej.
ALIGN_CLIENT = 4
Wyrównanie względem całej dostępnej powierzchni.
ALIGN_TOWINDOW = 5
Wyrównanie względem całej dostępnej powierzchni okna.
RegisterAsDropTarget
Kontrolka ma być zarejestrowana jako drop-target.
SetVisible
TRUE jeżeli kontrolka ma być widoczna, FALSE jeżeli ukryta.
SetEnabled
TRUE jeżeli kontrolka ma być aktywna, FALSE jeżeli nie.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:19