Struktura TPluginWebItem

Zawiera informację na temat elementu wyświetlanego na stronie WWW, w kontrolce TWebBrowser.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
Wskaźnik do ID elementu na stronie WWW.
Text
Wskaźnik do tekstu zawartego w elemencie wskazanym przez pole ID.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:19