Struktura TPluginWindowEvent

Zawiera informacje odnośnie zdarzenia, które dotyczy któregoś z okien komunikatora.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ClassName
Klasa okna.
Handle
Uchwyt do okna.
WindowEvent
ID Zdarzenia, które może przyjmować poniższe wartości:
WINDOW_EVENT_CREATE = 1
Okno zostało utworzone.
WINDOW_EVENT_CLOSE = 2
Okno zostało zamknięte.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:20