Struktura TPluginWindowStatus

Zawiera informacje na temat zmiany stanu konta/wtyczki sieciowej.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
Status
Aktualny stan sieci. Może przyjmować następujące wartości:
CONTACT_OFFLINE = 0
Stan rozłączony.
CONTACT_ONLINE = 1
Stan połączony.
CONTACT_FFC = 2
Stan wolny.
CONTACT_AWAY = 3
Stan oddalony.
CONTACT_NA = 4
Stan nieobecny.
CONTACT_DND = 5
Stan nie przeszkadzać.
CONTACT_INV = 6
Stan niewidoczny.
TextStatus
Wskaźnik na opis.
AllAccounts
TRUE jeżeli zmiana ma się odbywać we wszystkich kontach, w przeciwnym razie FALSE.
OnlyNote
TRUE jeżeli zmianie ma podlegać tylko i wyłącznie opis, w przeciwnym razie FALSE.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:20