Struktura TPluginXMLChunk

Zawiera informacje na temat pakietu XML.
Składnia

Członkowie

cbSize
Wielkość struktury (w bajtach).
ID
ID skojarzony z pakietem XML.
From
JID skojarzony z pakietem XML.
XML
Pakiet XML.
UserIdx
Indeks konta z którego pochodzi pakiet.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:00