Struktura TSaveSetup

Zawiera informacje na temat zapisywanej opcji w ustawieniach AQQ.
Składnia

Członkowie

Section
Nazwa sekcji.
Ident
Nazwa klucza.
Name
Wartość.
Ostatnia aktualizacja: 25 lutego 2016, 20:00