AlphaWindows

Ustawia przeźroczystości dla wszystkich dostępnych w komunikatorze okien, komunikatów oraz nawet dla okien pochodzących z wtyczek.

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz AlphaWindows (1.3.0.0)
Uaktualniono: 2015.02.13, 18:52

Informacja dla autorów kompozycji
Kompozycja może narzucić wtyczce stopień przeźroczystości okien. W tym celu należy w pliku theme.ini dodać klucz „AlphaValue” w sekcji „AlphaWindows”. Uwaga! Użytkownik wówczas nie będzie miał możliwości zmiany stopnia przeźroczystości w ustawieniach wtyczki!

Informacja dla autorów wtyczek
Niestety wtyczka AlphaWindows nie jest w stanie ustawić przeźroczystości obramowań AlphaControls w oknach pochodzących z innych wtyczek. Jeżeli chcesz, aby Twoja wtyczka była wspierana przez moją to musisz nasłuchiwać czy do okna nie została wysłana wiadomość WM_ALPHAWINDOWS o identyfikatorze WM_USER+666. Jak to obsłużyć? Zobacz poniżej (przykład w języku C++).

Na początek w pliku nagłówkowym formy definiujemy stałą:

Następnie w sekcji public dodajemy następujący kod:

Teraz już pozostaje dodać w pliku cpp formy:

I tyle, nie trzeba robić nic więcej.

1.3.0.0 13.02.2015
Spore zmiany optymalizacyjne w kodzie.
1.2.1.0 30.01.2015
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Zmiana kodowania plików polskiej lokalizacji.
1.2.0.0 27.01.2015
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.19).
1.1.3.0 21.09.2014
Zmiana sposobu przywracania starych procedur okien.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.15).
1.1.2.0 07.07.2014
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.1.0.0 09.02.2014
Możliwość ignorowania wartości przeźroczystości zdefiniowanej przez kompozycję.
Poprawki w ustawianiu przeźroczystości dla niektórych okien (np. okno autoryzacji Facebook/Twitter).
Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy notyfikacji WM_SETICON.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
1.0.5.0 07.09.2013
Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy notyfikacji WM_ACTIVATE oraz WM_PAINT.
Nieustawianie przeźroczystości dla pełnoekranowego odtwarzacza YouTube.
1.0.4.0 17.08.2013
Poprawki w nadawaniu przeźroczystości przy zmianie zakładek w oknie kontaktów oraz przy notyfikacji WM_ACTIVATEAPP.
Drobne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
1.0.3.0 13.08.2013
Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
Drobne poprawki w ustawianiu przezroczystość obramowań okna kontaktów.
Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
1.0.2.0 01.05.2013
Zmiany w obsłudze okna kontaktów.
1.0.1.0 26.03.2013
Enumeracja okien po załadowaniu wtyczki i nadawanie im przeźroczystości oraz ustawianie nowych procedur.
Okna pochodzące z wtyczki są informowane o nadaniu przeźroczystości za pomocą funkcji SendMessage.
Usunięto notyfikację ALPHAWINDOWS_SETTRANSPARENCY.
Nieznikanie przeźroczystości obramowania przy utracie fokusa przez okno pochodzące z wtyczki.
Brak błędu z białym tłem dla okna funkcjonalności „Daj mi znać”.
Dla wybranych okien ustawiana jest wyłącznie przeźroczystość obramowań (np. odtwarzacz YouTube).
Wyłączanie przeźroczystości wbudowanej w komunikator.
Poprawne usuwanie przeźroczystości podczas wyładowania wtyczki dla okien pochodzących z wtyczek.
Nie ustawianie przeźroczystości jeżeli okno nie jest widoczne.
Podgląd zmian na żywo nie uwzględnia okna ustawień wtyczki.
1.0.0.0 19.03.2013
Pierwsza publiczna wersja.

Dodaj komentarz