FullScrMacro

Bardzo prosta wtyczka, która zmienia stan wszystkich kont, gdy na pierwszym planie aktywna jest aplikacja pełnoekranowa.

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz FullScrMacro (1.2.0.0)
Uaktualniono: 2015.04.06, 13:08
1.2.0.0 06.04.2015
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Usunięcie konwersji ustawień ze starej wersji.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
1.1.2.0 11.07.2014
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.1.0.0 06.03.2014
Zmiany w zapisie zdefiniowanego opisu.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
1.0.3.0 07.09.2013
Włączenie działania makra dla okna odtwarzacza YouTube w AQQ.
1.0.2.0 07.09.2013
Wyłączenie ze sprawdzania okien pochodzących z tej samej instancji AQQ.
1.0.1.0 31.08.2013
Makro nie działa, gdy stan konta głównego jest ustawione na rozłączony lub niewidoczny.
1.0.0.0 31.08.2013
Pierwsza publiczna wersja.

Dodaj komentarz