ResourcesChanger

Wtyczka służy do zmiany nazwy zasobu we wszystkich kontach Jabber zależnie od nazwy naszego komputera. Możemy wybrać dwa tryby działania wtyczki – tryb prosty, który ustawia nazwę naszego komputera w zasobie, lub tryb zaawansowany, gdzie sami decydujemy jaki zasób będzie przypisany do danej nazwy komputera. Od teraz nasi znajomi będą wiedzieć, gdzie aktualnie mamy uruchomiony komunikator (np. w domu lub w pracy). Wtyczka nadaje się idealnie do trzymania profilów AQQ w chmurze!

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz ResourcesChanger (1.3.4.0)
Uaktualniono: 2014.07.08, 15:20

Wtyczka posiada notyfikację RESOURCESCHANGER_SYSTEM_RESOURCECHANGED (L”ResourcesChanger/System/ResourceChanged”), która informuje nas, że wtyczka zmieniła zasoby w kontach Jabber. Jak podpiąć się pod tę notyfikację? -Tak samo jak do każdej innej notyfikacji w AQQ. Notyfikacja zwraca w parametrze lParam wskaźnik na nową nazwę zasobu (wchar_t*).

1.3.4.0 08.07.2014
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.3.3.0 18.05.2014
Poprawne zmienianie stanu wszystkich kont.[/changelog_changed]
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
1.3.2.0 12.12.2013
Usunięcie drobnego błędu AV z formy ustawień.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
1.3.1.0 30.09.2013
Wersja 64-bitowa jest wreszcie prawidłowo skórkowana.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.46).
1.3.0.0 13.09.2013
Możliwość zdefiniowania nazwy zasobu na podstawie nazwy SSID połączenia Wi-Fi (PPM na nazwie komputera).
Możliwość ustawienia domyślnego stanu sieci dla danego zasobu (PPM na nazwie komputera/zasobu).
Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
Małe kosmetyczne zmiany na formach.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
1.2.0.0 26.03.2013
Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Drobne zmiany w skórkowaniu form.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
1.1.0.0 28.10.2012
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
1.0.0.0 06.06.2012
Pierwsza publiczna wersja.

1 komentarz do wpisu “ResourcesChanger”

Dodaj komentarz