SendState

Umożliwia wysyłanie indywidualnego statusu kontaktom z sieci XMPP na czas trwania sesji. Wystarczy wybrać kontakt, kliknąć w pozycję „Wyślij status”, wybrać odpowiedni stan oraz zmienić opis i kliknąć w przycisk „Wyślij”. Wybrana osoba nie zobaczy naszego globalnego statusu, zobaczy tylko ten wysłany poprzez wtyczkę.

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz SendState (1.4.0.0)
Uaktualniono: 2015.03.12, 10:33
1.4.0.0 12.03.2015
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Prawidłowe działanie z wieloma kontami XMPP.
Inne kosmetyczne poprawki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
1.3.3.0 12.07.2014
Poprawki w zapisywaniu w pamięci wysłanego opisu.
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.3.2.0 31.01.2014
Zablokowanie funkcjonalności dla kontaktów z sieci Facebook.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
1.3.1.0 28.08.2013
Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
Optymalizacja kodu.
Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
1.3.0.0 27.03.2013
Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Drobne zmiany w skórkowaniu form.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
1.2.1.0 27.10.2012
Drobne poprawki w procesie wyładowania wtyczki.
1.2.0.0 26.10.2012
Wysłany opis ustawiany jest w końcu na cały czas trwania sesji!
Oznaczenie wysłania już statusu do kontaktu.
Możliwość szybkiego przywrócenia aktualnego opisu.
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
Optymalizacja kodu.
1.1.2.0 29.01.2012
Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.60).
Inne mniej ważne poprawki.
1.1.0.0 11.11.2011
Pełne skórkowanie okna wtyczki.
Zapamiętywanie wysłanego wcześniej statusu do danego kontaktu.
Optymalizacja kodu.
1.0.1.0 23.02.2010
Poprawka w wysyłanym pakiecie XML.
1.0.0.2 16.02.2010
Kodowanie niedozwolonych znaków w opisie.
1.0.0.0 16.02.2010
Pierwsza publiczna wersja.

Dodaj komentarz