TabKit

Wtyczka oferuje masę funkcjonalności usprawniających korzystanie z komunikatora, są to między innymi:

 • Zapamiętywanie niewysłanej wiadomości – koniec z wysyłaniem niedokończonej wiadomości czy też zapisywaniem jej w notatniku! Wtyczka zapamięta niewysłaną wiadomość po zamknięciu zakładki/okna rozmowy lub nawet wyłączeniu AQQ!
 • Inteligentne przełączanie między nowymi wiadomościami – z pewnością nie raz męczyło Cię wielokrotne używanie skrótu Ctrl+Tab aby przejść do zakładki z nową wiadomością, która znajdowała się n-kliknięć dalej. Od teraz zostaniemy przeniesieni na taką zakładkę od razu!
 • Przełączanie między zakładkami za pomocą skrótów klawiaturowych – każdy szanujący się program z zakładkami powinien mieć taką funkcjonalność, AQQ ratuje moja wtyczka.
 • Przywracanie ostatnio zamkniętej zakładki – jeden klik i niechcący zamknięta zakładka zostaje przywrócona bez konieczności szukania kontaktu na liście!
 • Przypinanie zakładek – mini zakładka tylko z widocznym awatarem kontaktu, zakładka otwierana przy każdym otwarciu okna rozmowy, super rozwiązanie dla bardzo ważnych kontaktów z naszej listy!

Oczywiście to tylko mała część funkcjonalności jakie oferuje wtyczka – zainstaluj ją, aby poznać jej wszystkie udogodnienia!

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz TabKit (1.12.0.0)
Uaktualniono: 2016.02.13, 19:21
1.12.0.0 13.02.2016
Poprawienie funkcjonalności chowania okien na Windows 10.
Wysuwanie okien jedynie, gdy znajdują się na aktywnym wirtualnym pulpicie.
Poprawne identyfikowanie okna menu start.
Poprawa blokady wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl/Alt/LPM/PPM.
Usunięcie błędu z zapętloną aktywacją okna rozmowy przy przywracaniu sesji.
Nie zwijanie załączników dla kontaktów z sieci Facebook.
Odświeżanie nazwy czatu jedynie w przypadku jej faktycznej zmiany.
Usunięcie krytycznego błędu zawieszającego komunikator.
Usunięcie opcji chowania okien po utracie fokusu.
Usunięcie opcji wysuwania okna rozmowy po przyjściu nowej wiadomości.
Zmiany na formie ustawień.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.24).
1.11.0.0 26.03.2015
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Zmiana priorytetów w funkcji skracania odnośników.
Usuwanie subdomeny WWW przy skracaniu odnośników.
Zapamiętywanie daty zamknięcia zakładki w uniksowym formacie czasu.
Ładniejsze prezentowanie daty zamknięcia zakładki oraz możliwość ustalenia jej formatu.
Pokazywanie notyfikacji o zamknięciu okna rozmowy w formie wiadomości informacyjnej.
Możliwość zapisywania w archiwum informacji o zamknięciu zakładki.
Poprawki w sprawdzaniu zależności opcji na formie ustawień.
Kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
Drobna poprawka w pokazywaniu okna rozmowy za pomocą miniaturki z paska zadań.
Poprawne wykrywanie restartu komunikatora.
Próba usunięcia rzadkiego błędu z nieusuwaniem informacji o pisaniu wiadomości z paska tytułu okna rozmowy.
Usunięcie drobnego wycieku pamięci.
Inne mniej znaczące poprawki w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
1.10.0.2 14.10.2014
Powrót do starszej wersji komponentów AlphaControls (błąd z ładowaniem wtyczki 64-bitowej).
1.10.0.0 12.10.2014
Możliwość definicji ulubionych zakładek dostępnych z menu w oknie rozmowy lub liście kontaktów oraz poprzez skróty klawiaturowe.
Wyłączenie funkcjonalności przypiętych zakładek dla czatów z wtyczek.
Integracja funkcji pobierania pseudonimu oraz stanu kontaktu z funkcjami pobierania informacji nt. czatów.
Poprawki w stylu wyświetlanych chmurek informacyjnych przez wtyczkę.
Możliwość całkowitego wyłączenia funkcjonalności przypiętych zakładek.
Trzymanie zawsze prawidłowej pozycji przycisków w oknie rozmowy.
Wydajniejsza aktualizacja elementów popupmenu po zmianie stanu kontaktu.
Poprawki kosmetyczne formy ustawień.
Inne małe poprawki w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.16).
1.9.9.0 21.09.2014
Zmiana sposobu przywracania starych procedur okien.
Poprawne przywracanie ostatnio przeprowadzonej rozmowy.
Zabezpieczenie odświeżania listy kontaktów przed przywróceniem sesji.
Mała poprawka tworzenia elementu w menu dla przypiętej zakładki.
Inne kosmetyczne zmiany.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.15).
1.9.8.0 30.08.2014
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Drobna zmiana w funkcji zapamiętywania sesji wpisanego tekstu w oknie rozmowy.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.13).
1.9.7.0 14.07.2014
Możliwość informowania o zamknięciu okna rozmowy również poprzez chmurkę informacyjną oraz dźwięk nowego powiadomienia.
1.9.6.0 07.07.2014
Ustawianie prawidłowej pozycji kursora w polu wpisywania wiadomości po wysunięciu okna.
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.9.5.0 19.06.2014
Spore zmiany w mechanizmie ustawiania pozycji przypiętych zakładek.
Poprawki w blokowaniu wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl/LPM/PPM oraz aktywnym menu start.
Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.03).
1.9.4.0 10.04.2014
Zapisywanie informacji o nieotwartych wiadomościach przy zamykaniu komunikatora.
Zmiany w domyślnie włączonych/wyłączonych opcjach.
1.9.3.0 09.03.2014
Przemianowanie opcji wyłączania przypisywania skrótów klawiaturowych dla przypiętych zakładek.
Zmiany w domyślnie włączonych/wyłączonych opcjach.
1.9.2.0 24.02.2014
Poprawki w funkcji pomijania przypiętych zakładek w skrótach klawiaturowych.
Spore zmiany w pobieraniu nazwy kanału konferencji.
Prawidłowe usuwanie tekstowego licznika nieprzeczytanych z zakładki czatowej.
1.9.1.0 21.02.2014
Pozycja przypiętych zakładek z widoczną nazwą jest ustawiana przed normalnymi zakładkami.
Przypięte zakładki z widoczną nazwą nie są pomijane w skrótach klawiaturowych.
Na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą nie są ustawiane mini awatary.
Tekstowy licznik nieprzeczytanych wiadomości jest zawsze widoczna na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą.
Brak dublowania tekstowego licznika nieprzeczytanych wiadomości na przypiętych zakładkach z widoczną nazwą.
Usunięcie funkcji wyłączania modalności okna wycinka.
Małe kosmetyczne zmiany na formie ustawień.
1.9.0.0 09.02.2014
Rozróżnianie kontaktów między kontami.
Możliwość pokazania nazwy przypiętej zakładki.
Poprawki w odblokowywaniu chowania okna kontaktów przy zamykaniu wyszukiwarki.
Usunięcie sprawdzania wersji komunikatora w kodowaniu/dekodowaniu danych Base64.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
1.8.4.0 14.01.2014
Poprawne kodowanie danych w formacie UTF-8 do Base64.
1.8.3.0 02.01.2014
Drobna poprawka przy przywracaniu sesji samych zakładek czatowych.
Blokada ręcznego przywracania zakładki czatowej przy braku połączenia z siecią.
Dokładniejsze sprawdzanie stanu połączenia konta podczas przywracania sesji zakładki czatowej.
1.8.2.0 12.12.2013
Możliwość przywrócenia ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą 2xLPM.
1.8.1.0 11.12.2013
Drobne poprawki w wysuwaniu okien zza krawędzi ekranu.
Małe zmiany w usuwaniu notyfikacji pisania wiadomości z belki okna rozmowy.
Zmiana kompozycji nie usuwa trzymania okna na wierzchu.
Dekodowanie Base64 za pomocą SDK.
Kodowanie niektórych danych sesji do Base64.
Drobne poprawki w zapisywaniu do cache tytułów filmów z YouTube.
Poprawki w przywracaniu i zapamiętywaniu sesji.
Zapamiętywanie aktywnej zakładki sesji.
Przebudowa kolejności zakładek w pliku sesji po zmianie miejsca zakładki oraz po otwarciu przypiętej zakładki.
Poprawne usuwanie tekstowego licznika nieprzeczytanych wiadomości z przypiętej zakładki.
Usunięcie przebudowy kolejności zakładek w pliku sesji po wciśnięciu przycisku przejścia do danej zakładki.
Inne mniej ważnie zmiany w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
1.8.0.0 20.10.2013
Mruganie diodą LED klawiatury po przyjściu nowej wiadomości (nie działa z klawiaturami USB).
Schowane za okno rozmowy pokazuje się na ekranie, gdy wybierzemy je z miniaturek na pasku zadań.
Nowe reguły blokowania chowania okien przy chowaniu, gdy aplikacja straci fokus.
Poprawne wyświetlanie licznika nieprzeczytanych wiadomości na belce okna rozmowy.
Poprawne usuwanie informacji o pisaniu wiadomości z belki okna rozmowy.
Poprawne tymczasowe blokowanie chowania okna rozmowy po wysunięciu przy otwarciu nowej zakładki.
Dalsze poprawki w aktywacji okien.
Okno menu start nie jest przykrywane oknem rozmowy.
Okno kontaktów nie znika z pierwszego planu przy dezaktywacji i aktywnej wyszukiwarce.
Poprawki w pobieraniu tytułów filmów YouTube.
Spore zmiany w funkcji skracania odnośników.
Zwijanie przesłanych obrazków do formy załącznika działa znowu poprawnie.
Poprawne działanie blokady chowania okna rozmowy przy aktywnym oknie szybkiego wstawiania emotek.
Zmiana stanu kontaktu z aktywnej zakładki nie przywraca domyślnego tekstu na belce okna rozmowy.
Usunięcie zabezpieczenia przed zamykaniem wielu zakładek jednocześnie.
Usunięcie wsparcia dla bota Blipa (funkcjonalność zakomentowana i przeznaczona dla bota Blablera).
Inne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.46).
1.7.7.2 22.09.2013
Poprawka w procesie aktywacji pola wiadomości okna rozmowy.
1.7.7.0 17.09.2013
Zmiana sposobu aktywacji pola wiadomości okna rozmowy.
Poprawki w aktywacji okna kontaktów.
Poprawne wyszukiwanie uchwytu do kontrolki IE w oknie kontaktów.
Wyszukiwarka kontaktów nie psuje działania okna listy kontaktów przy aktywnym chowaniu za krawędź ekranu.
Drobna zmiana w plikach INI trzymanych w pamięci.
Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
1.7.6.0 16.08.2013
Personalizacja funkcji skracania odnośników.
Spore zmiany optymalizacyjne w kodzie.
Poprawne odświeżanie zakładek podczas ręcznego wyłączenia wtyczki.
Małe zmiany w procesie przypinania/odpinania zakładek.
Hint dla przycisku trzymania okna rozmowy na wierzchu już nie znika.
1.7.5.0 11.08.2013
Przypięta zakładka dla bota tweet.IM posiada ikonkę Twittera.
Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
Blokada chowania okna rozmowy i okna kontaktów przy wciśniętym LPM.
Funkcja skracania odnośników pobiera tytuły filmików z YouTube dla opisów kontaktów.
Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
Pole wiadomości okna rozmowy nie dostaje fokusa przy zmianie aktywnego okna.
Drobne zmiany przy enumeracji listy kontaktów.
Skrót klawiaturowy Ctrl+Shift+F1 jest zawsze aktywny przy włączonej funkcjonalności chowania okna kontaktów.
Brak wysuwania okna rozmowy i okna kontaktów na pulpicie przy aktywnej aplikacji Metro UI.
Drobna zmiana w pobieraniu aktualnej ikony belki okna rozmowy (funkcjonalność notyfikacji pisania wiadomości).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.44).
1.7.4.0 28.05.2013
Zmiana w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
Blokada wysuwania okna rozmowy po schowaniu okna kontaktów podczas tworzenia wycinka.
Drobna poprawka w wyłączaniu modalności okna kontaktów w niektórych sytuacjach.
Małe poprawki w blokadach uruchamianych po połączeniu się z siecią.
Poprawa funkcjonalności zmieniania tekstu na pasku tytułu okna rozmowy.
Systemowe wiadomości dotyczące transferu pliku są traktowane jako zwykłe wiadomości (działające np. inteligentne przełączanie zakładek).
1.7.3.0 17.03.2013
Zmiana wyglądu okna ustawień.
Kolejne poprawki w przywracaniu prawidłowych procedur okien.
Drobne zmiany w usuwaniu graficznej informacji o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Brak kompresji wtyczki 64-bitowej.
Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
Nie wysuwanie okna zza krawędzi ekranu przy aktywnym menu start z aplikacji Stardock Start8.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.20).
1.7.2.0 24.02.2013
Poprawki w przywracaniu prawidłowych procedur okien.
Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
Małe kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
Okno kontaktów nie jest już wysuwane przy instalacji dodatków.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.19).
1.7.1.0 18.02.2013
Opcja informowania graficznie na zakładkach o zamknięciu okna rozmowy.
Możliwość zablokowania wysuwania okien przy danej aplikacji pełnoekranowej (należy podać nazwę pliku EXE).
Wyłączenie modalności okna instalowania dodatków.
Usunięto błąd ze znikającym na drugi plan okna emotek, centrum akcji oraz formy doręczenia.
Poprawne tymczasowe blokowanie chowania okna rozmowy przy aktywnym oknie szybkiego wstawania emotek.
Poprawki w blokadzie znikania popup menu w oknie kontaktów, gdy ktoś do nas pisze.
Drobne zmiany w informowaniu graficznie na zakładkach o pisaniu nowej wiadomości.
Współpraca ze wszystkimi wtyczkami restartującymi komunikator.
Brak ikonki ducha po włączeniu komunikatora przy posiadaniu niewysłanych wiadomości.
Poprawne ustawianie licznika nieprzeczytanych wiadomości na belce okna rozmowy przy aktywnej zmianie tekstu belki.
Poprawki w obsłudze niektórych notyfikacji.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.18).
1.7.0.0 02.02.2013
Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
Możliwość usunięcia całkowicie tekstu na pasku tytułu okna kontaktów (minus w zdefiniowanym własnym tekście).
Usunięcie wsparcia dla starego systemu skórkowania.
Poprawne pobieranie uchwytu do panelu z zakładkami oraz paska statusu.
Nie znikanie licznika nowych wiadomości na belce okna rozmowy przy zmianie statusu kontaktu z aktywnej zakładki.
Poprawne nadawanie fokusa pola do wpisywania wiadomości po zamknięciu okna z wyborem emotek.
Drobne zmiany w usuwaniu graficznej informacji o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
Odczyt listy dostępnych pokojów rozmów na osobnym wątku.
Usunięto uciążliwy błąd ze znikaniem popup menu w oknie kontaktów, gdy ktoś do nas pisał.
Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.16).
Usunięcie możliwości ukrywania paska statusu oraz przycisku z listą zakładek.
1.6.1.4 03.12.2012
Poprawiono przywracanie okna kontaktów z zasobnika systemowego.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (8.10).
1.6.1.2 28.11.2012
Poprawki w zawijaniu przesłanych obrazków do formy załącznika.
1.6.1.0 26.11.2012
Opcja nieustanawiania mini awatara na przypiętych zakładkach.
Zwiększenie interwału po którym zmieniana jest pozycja nowo otwartych przypiętych zakładek czatowych.
Prawidłowe przywracanie zakładek czatowych nie pochodzących z głównego konta Jabber.
Poprawne usuwanie tekstu na przypiętej zakładce czatu.
Usunięto błąd z blokowaniem możliwości otwarcia wiadomości z zasobnika systemowego.
Poprawki w aktywacji pola tekstowego okna rozmowy po wysunięciu okna.
Niewywoływanie niektórych funkcji przy zamykaniu okna rozmowy.
Mini awatar nie jest pokazywany na formie ustawień podczas jego generowania.
Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy/kontaktów po lewej stronie stronie ekranu przy wyłączonym obramowaniu.
Drobne zmiany w procesie otwierania przypiętych zakładek wraz z otwarciem okna rozmowy.
Timer przywracający sesję z czatami działa aż zakładki się poprawnie otworzą.
Poprawki w tymczasowym blokowaniu okna rozmowy.
Optymalizacja zmiany ikonek oraz tekstu zakładek podczas ich przypinania/odpinania.
Poprawne pobieranie uchwytu do okna rozmowy podczas ładowania wtyczki.
Poprawki w pobieraniu uchwytu do okna rozmowy/kontaktów.
Optymalizacja odświeżania zakładek podczas ładowania/wyładowywania wtyczki.
Otwieranie przypiętych zakładek wraz z otwarciem okna rozmowy nie powoduje utraty fokusa na zakładce otwartej pierwotnie.
Podczas przywracania sesji zwykłe zakładki są otwierane w tle.
1.6.0.0 06.11.2012
Rozróżnianie kontaktów również po ich zasobach.
Opcja pokazywania zawsze zakładki z listą kontaktów po wysunięciu okna kontaktów.
Poprawne przywracanie sesji z wieloma czatami.
Pole do wpisywania wiadomości dostaje fokus po zamknięciu okna z wyborem emotek.
Zapisywanie sesji wpisanego długiego tekstu w oknie rozmowy nie zawiesza już komunikatora.
Poprawne zapisywanie znaków specjalnych w pliku sesji.
Optymalizacja funkcji wywoływanych podczas przełączania zakładek.
Drobne poprawki w procesie wyładowania wtyczki.
Usunięcie błędu z niepotrzebnym przypisywaniem domyślnego globalnego skrótu do pokazywania głównego okna AQQ.
Zmiana niektórych domyślnie wyłączonych opcji na domyślnie włączone.
Zmiana nazwy zakładki „Side Slide” na „Chowanie okien”.
Dodanie odnośnika do pliku wtyczki na forum AQQ.
Inne mniej ważne zmiany kosmetyczne na formie ustawień.
Prawidłowe pobieranie pseudonimów kontaktów (obejście błędu #4367).
Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy po przywróceniu sesji.
Poprawne ustawianie pozycji okna rozmowy po zmianie zasobu przez wtyczkę ResourcesChanger.
1.5.0.0 08.10.2012
Opcja pokazywania nazwy zasobu kontaktu na pasku tytułu okna rozmowy.
Wymuszona jedno-sekundowa blokada wysuwania okna rozmowy/kontaktów po zablokowaniu wysuwania okna przez wciśnięty klawisz Ctrl oraz lewy/prawy przycisk myszy.
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
Optymalizacja zmieniania treści pasku tytułu okna rozmowy.
Poprawki w aktywacji nowego okna po schowaniu okna kontaktów.
Odświeżanie listy kontaktów przy wyładowaniu wtyczki (nie działa przy wyłączaniu komunikatora).
Podczas zamykania komunikatora nie są wywoływane wszystkie rzeczy w funkcji wyładowania wtyczki.
Podczas zamykania komunikatora blokowane są niektóre notyfikacje komunikatora oraz systemowe hooki.
Przywracanie domyślnego tekstu na belce pseudo okna rozmowy podczas zmiany kompozycji.
Aktywne zakładki nie są już dodawane do listy ostatnio zamkniętych przy wyładowaniu wtyczki, gdzie nie następuje zamykanie komunikatora.
Poprawne usuwanie znaku nowej linii w ustawianym tekście na belce okna rozmowy.
Poprawki w tworzeniu elementów menu w interfejsie komunikatora.
Poprawne wysuwanie/chowanie okna kontaktów po kliknięciu LPM w ikonę tray.
Poprawki w skórkowaniu panelu z przyciskami.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
Inne mniej ważnie poprawki optymalizacyjne w kodzie.
1.4.4.2 25.07.2012
Całkowite usunięcie odświeżania listy kontaktów przy wyładowaniu wtyczki.
1.4.4.0 25.07.2012
Nieodświeżanie listy kontaktów przy zamykaniu komunikatora.
1.4.3.0 24.07.2012
Odświeżanie listy kontaktów po zmianie opcji skracania odnośników.
Optymalizacja algorytmu skracania odnośników.
Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
1.4.2.0 13.07.2012
Skracanie wyświetlania odnośników w oknie kontaktów do wygodniejszej formy.
Pobieranie stanów wszystkich kontaktów podczas ładowania wtyczki.
Drobne zmiany w algorytmie skracania odnośników.
Ustawianie poprawnej pozycji okna rozmowy oraz okna kontaktów, gdy wtyczka ResourcesChanger wyśle informację o zmianie zasobu.
1.4.1.0 05.07.2012
Opcja wyłączenia przypiętych zakładek z przełączania zakładek za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl+Tab / Ctrl+Shift+Tab.
Opcja wyłączenia przypisywania skrótów klawiaturowych dla przypiętych zakładek.
Grafika ikony w zasobniku systemowym dla niewysłanych wiadomości może być pobierana z aktywnej kompozycji.
Skracanie wyświetlania odnośników w oknie rozmowy do wygodniejszej formy.
Poprawki w szukaniu uchwytu do paska informacyjnego oraz paska narzędzi.
Poprawki w pobieraniu treści wpisanego tekstu w polu tekstowym okna rozmowy.
Brak błędu z widocznym tylko obramowaniem okna kontaktów/rozmowy po włączeniu komunikatora (tylko dla starego systemu skórkowania).
okna rozmowy po ukryciu przycisku z listą aktywnych zakładek.
Zmiany w funkcji blokowania wysuwania okien przy wciśniętym klawiszu Ctrl oraz LPM/PPM – wysuwanie nie jest blokowane przy wciśnięciu jednocześnie klawisza Ctrl oraz LPM (niezbędne przy Drag&Drop).
Otwarcie zakładki z niewysłaną wiadomością ukrywa ikonkę z zasobnika systemowego (o ile nie ma innych niewysłanych wiadomości).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.66).
Małe poprawki kosmetyczne na formie ustawień.
Zmiany w domyślnym włączeniu niektórych funkcji.
Inne mniej ważne zmiany w kodzie.
1.4.0.0 07.06.2012
Integracja funkcjonalności wtyczki SideSlide
Możliwość wyłączenia przycisku zamykania zakładek.
Opcja zamykania zakładek poprzez dwukrotne kliknięcie LPM.
Możliwość wyłączenia graficznego licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
Rozszerzono funkcjonalność zmiany tekstu na pasku tytułu okna kontaktów o nazwę komputera oraz zasobu głównego konta Jabber.
Funkcja ustawiania nazwy zasobu na pasku tytułu okna kontaktów posiada wsparcie dla wtyczki ResourcesChanger.
Dodawanie aktywnych zakładek do listy ostatnio zamkniętych przy wyładowywaniu wtyczki.
Możliwość wejścia do ustawień wtyczki z poziomu menu szybkiego dostępu do wtyczek.
Całkowita przebudowa okna ustawień.
Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
Opcja ukrywania przycisku z listą aktywnych zakładek z okna rozmowy.
Opcja ukrywania strzałek do przewijania zakładek w oknie rozmowy.
Kliknięcie w chmurkę informującą o niewysłanych wiadomościach powoduje otwarcie zakładek z tymi wiadomościami.
Opcja otwierania okna rozmowy z nową wiadomością za pomocą skrótu aktualnie nieprzypisanego do żadnej otwartej zakładki.
Wyłączanie modalności okna korektora wysyłania zdjęć.
Uwidoczniona opcja wyłączenia wbudowanej w komunikator funkcji pisaka na pasku tytułu okna rozmowy.
Opcja wyłączania funkcji szukania na liście kontaktów.
Zmiany w funkcji informowania o liczbie nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
Drobne zmiany w przypisywaniu uchwytu do głównego okna.
Spore zmiany w tworzeniu dynamicznych timerów.
Poprawki w trzymaniu okna rozmowy na wierzchu podczas wysyłania wycinka.
Mała poprawka w przywracaniu ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą skrótu Ctrl+LPM.
Zmiany w pobieraniu uchwytu do aktywnego okna.
Zmiany optymalizacyjne w procedurze wyładowania wtyczki.
Optymalizacja funkcji odświeżania zakładek.
Poprawne przywracanie ikony zakładki bota Blip po wyładowaniu wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.65).
Funkcja trzymania okna na wierzchu blokuje chowanie okna rozmowy za krawędź ekranu.
Małe optymalizacje w odczytywaniu i zapisywaniu ustawień.
Poprawki w zapisywaniu aktywnej sesji do pliku.
Rozszerzenie opisu wtyczki wyświetlającego się w ustawieniach komunikatora.
Poprawki w obsłudze notyfikacji zmiany aktywnej zakładki.
Zmiana sposobu ustawiania modalności formy wysyłania wycinka.
Drobne zmiany w zabezpieczeniu przed zamykaniem wielu zakładek jednocześnie.
Dodanie animacji przy pokazywaniu okna ustawień.
Uwidocznienie zaawansowanych opcji funkcjonalności zwijania przesłanych obrazków do formy załącznika oraz ustawień chmurek informacyjnych.
Wbudowana w komunikator funkcja pisaka na pasku tytułu okna rozmowy jest wyłączona tylko gdy, aktywowany jest licznik nieprzeczytanych wiadomości lub zmieniany pasek tytułu okna.
Usunięto opcję blokowania zmiany rozmiaru okna rozmowy z uwagi na liczne błędy w jej działaniu.
Poprawne szukanie uchwytu do paska zakładek przy pierwszym otwieraniu okna rozmowy.
Małe poprawki w zapisywaniu aktualnego stanu kontaktów.
Zmiany w ustalaniu lokalizacji awatarów kontaktów dla przypiętych zakładek.
Nie usuwanie uchwytów kontrolek okna rozmowy po jego zamknięciu.
Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne w kodzie.
Hook lokalny na myszkę nie działa, jeżeli jest aktywne jakieś popumenu.
Otwieranie zawiniętych obrazków do formy załącznika w domyślnej przeglądarce graficznej zamiast w przeglądarce WWW.
Drobne zmiany w emulacji stylu załącznika dla zwiniętych obrazków.
Poprawne przywracanie okna rozmowy przy pomocy zdefiniowanego skrótu klawiszowego.
Poprawne zawijanie przesłanych obrazów do formy załączników, gdy w wiadomości znajduje się tekst lub parę obrazków.
Chmurka informacyjna zawierająca treść nowej wiadomości pokazuje dokładną ilość otrzymanych obrazków.
1.3.0.0 07.02.2012
Przywracanie ostatnio zamkniętej zakładki za pomocą środkowego przycisku myszy oraz przycisku Ctrl wraz lewym przyciskiem myszy.
Możliwość zablokowania zmiany rozmiaru okna rozmowy.
Dodanie zabezpieczenia przed wyłączeniem obsługi zakładek w oknie rozmowy – opcji niezbędnej do poprawnego działania wtyczki.
Odświeżanie okna rozmowy po ukryciu paska informacyjnego.
Drobne zmiany w funkcji informowania o pisaniu nowej wiadomości na zakładkach.
Poprawne ustalanie ostatnio zamkniętych zakładek po przywróceniu sesji.
Zablokowanie działania skrótu przywracającego okno rozmowy przy zabezpieczonym komunikatorze.
Zamykanie okna ustawień wtyczki przy zabezpieczonym komunikatorze.
Zablokowanie niektórych funkcjonalności wtyczki przy zabezpieczonym komunikatorze.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.60).
Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
1.2.0.0 13.01.2012
Skórkowanie większości elementów okna ustawień wtyczki.
Możliwość szybkiej minimalizacji/przywrócenia okna rozmowy za pomocą skrótu klawiszowego.
1.1.1.0 08.11.2011
Poprawne rozpoznawanie nadawcy wiadomości w przypadku multilogowania w sieci GG.
Poprawki w usuwaniu hooka systemowego zakładanego na okno rozmowy.
Poprawki w usuwaniu elementu menu służącego do przypinania/odpinania zakładek.
Przywracanie za pomocą skrótu klawiaturowego ostatnio zamkniętej zakładki, nie wczytywało ostatnio przeprowadzonej rozmowy.
Małe poprawki kosmetyczne formy ustawień.
Optymalizacja kodu.
1.1.0.8 04.10.2011
Poprawki w pobieraniu uchwytu zmienionego komponentu pola wiadomości.
1.1.0.6 10.09.2011
Poprawki w parsowaniu pakietu XML zawierającego listę czatów.
Brak „migania zakładki” przy przełączaniu na nieprzypiętą zakładkę czatową.
Licznik znaków nie jest kasowany przy przełączaniu zakładek (z wyjątkiem zakładek zawierających licznik nieprzeczytanych wiadomości).
Drobne poprawki w funkcji licznika nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
Poprawki w usuwaniu/dodawaniu informacji graficznej na zakładkach o pisaniu nowej wiadomości.
1.1.0.4 24.08.2011
Kolejne poprawki w ustawianiu nowej procedury okna rozmowy przy ładowaniu wtyczki. (#4862).
Optymalizacja działania funkcji automatycznego ukrywania paska narzędzi. (#4863).
1.1.0.2 16.08.2011
Możliwość wyświetlania licznika znaków na przypiętych zakładkach.
Możliwość manualnego ustawienia trybu zwijania przesłanych obrazków do formy załącznika (klucz „CollapseImagesMode” w sekcji „Other” – 1 = domyślnie, 2 = tylko dla wysłanych obrazków, 3 = tylko dla odebranych obrazków).
Poprawki w funkcjach ustawiających tekst zakładkach.
Poprawki w ustawianiu nowej procedury okna rozmowy przy ładowaniu wtyczki.
1.1.0.0 15.08.2011
Przypinanie zakładek.
Integracja funkcjonalności wtyczki OffAntiSpim.
Opcja zapamiętywania wyłącznie zakładek z kontaktami z którymi przeprowadziliśmy rozmowę.
Nowe ikonki dla powiadomienia o pisaniu nowej wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
Graficzne powiadomienie o pisaniu nowej wiadomości na zakładkach.
Rozszerzenie funkcjonalności graficznego powiadomienia o pisaniu nowej wiadomości – dodano informację spauzowaniu pisania.
Pamiętanie maksymalizacji okna rozmowy. (#4017)
Możliwość ukrycia dolnego paska informacyjnego.
Funkcja automatycznego ukrywania paska narzędzi.
Dodawanie ostatnio informacji o zamkniętych zakładkach do listy wbudowanej w komunikator.
Przełączanie zakładek również dla czatów/konferencji.
Możliwość otwierania ponownie ostatnio zamkniętych zakładek czatów.
Liczba nieprzeczytanych wiadomości również na nieaktywnych zakładkach czatów/konferencji.
Zapamiętywanie niewysłanych wiadomości na czatach/konferencjach.
Funkcja zapamiętywania sesji działa również dla czatów.
Normalizacja nazw czatów na zakładkach (funkcja zależna od ustawienia normalizacji nazw na liście czatów).
Możliwość ustawienia na pasku tytułu głównego okna samej nazwy komunikatora.
Przy zamykaniu komunikatora aktywne zakładki dodawane są do listy ostatnio zamkniętych.
Skrót do przywracania ostatnio zamkniętej zakładki działa również w głównym oknie komunikatora.
Pobieranie ikonek interfejsu wtyczki z aktywnej kompozycji (pliki muszą być umieszczone w folderze TabKit aktywnej kompozycji).
Zwijanie przesłanych obrazków do formy załącznika.
Możliwość manualnego ustawienia czasu wyświetlania się chmurek informacyjnych oraz wyłączenia nadpisywania się ich (klucz „CloudTimeOut” oraz „CloudTickMode” w sekcji „Other”).
Licznik nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu nie powiela się oraz nie znika przy zmianie stanu kontaktu.
Usunięto krytyczny błąd z wyłączaniem się komunikatora przy zamykaniu okna rozmowy.
Poprawki usuwaniu tworzonych przez wtyczkę popupmenu w interfejsie AQQ.
Małe poprawki podczas zapisywania zależnych między sobą ustawień.
Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
Optymalizacja kodu.
1.0.4.0 05.05.2011
Notyfikacja pisania nowej wiadomości jako zmiana ikony przypisanej do okna rozmowy.
Częściowa integracja funkcjonalności wtyczki TabFocus.
Wyłączanie wbudowanej w AQQ notyfikacji o pisaniu nowej wiadomości przy zminimalizowanym oknie rozmowy.
Zmieniono sposób zakładania uchwytu na okno rozmowy.
Poprawki w przenoszeniu ustawień z zintegrowanych wtyczek.
Usunięto błąd ze znikaniem licznika wpisywanych znaków podczas przełączania zakładek.
Poprawki w systemie licznika nieprzeczytanych wiadomości na pasku tytułu okna rozmowy.
Podczas przywracania sesji domyślnie wczytywana jest ostatnio przeprowadzona rozmowa z kontaktem.
Kosmetyczne poprawki na formie ustawień.
1.0.3.6 15.02.2011
Kolejna poprawka w systemie licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
1.0.3.4 15.02.2011
Mała poprawka w kodzie.
1.0.3.2 14.02.2011
Poprawienie systemu licznika nieprzeczytanych wiadomości na nieaktywnych zakładkach.
Poprawiono system blokowania notyfikacji z treścią nowej wiadomości po połączeniu się z siecią.
Usunięcie informacji w menu kontekstowym o skrócie klawiaturowym Ctrl+Q.
1.0.3.0 12.02.2011
Przebudowa wizualna okna ustawień.
Licznik nieprzeczytanych wiadomości na zakładkach.
Rzeczywisty stan kontaktów w elementach menu szybkiego dostęp do ostatnio zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
Możliwość włączenia pokazywania daty zamknięcia zakładki.
Elementy szybkiego czyszczenia listy ostatnio zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
Integracja funkcjonalności wtyczki StayOnTop.
Integracja funkcjonalności wtyczki MsgNotifer.
Integracja funkcjonalności wtyczki EmuTabsW.
Integracja funkcjonalności wtyczki QuickQuote.
Dostępność niektórych opcji jest zależne od używanej wersji komunikatora.
Wymuszanie włączonej obsługi zakładek w oknie rozmowy.
Wczytywanie ostatnio przyprowadzonej rozmowy przy przywracaniu zakładki jako opcja.
Licznik nowych wiadomości na pasku tytułu działa również dla czatów/konferencji.
Poprawki w zapisywaniu sesji wpisanego tekstu w oknie rozmowy oraz zapamiętywaniu niewysłanych wiadomości.
Drobne poprawki w tworzeniu elementów w menu niewysłanych wiadomości.
Optymalizacja kodu.
1.0.2.0 17.01.2011
Zapamiętywanie sesji otwartych zakładek – ochrona przed niepożądanymi zamknięciami AQQ np. crash.
Możliwość zdefiniowania ilość elementów w menu szybkiego dostępu ostatnio zamkniętych zakładek.
Możliwość usuwania konkretnych informacji z pliku cache.
Integracja funkcjonalności wtyczki TitlebarTweak:
 Zmienianie tekstu na belce okna rozmowy np. sam identyfikator kontaktu.
 Zmienianie tekstu na belce okna kontaktów np. „AQQ [%nazwa profilu%]”.
 Przenoszenie ustawień z TitlebarTweak do TabKit oraz usuwanie starej wersji wtyczki.
Informowanie o nowych nieprzeczytanych wiadomościach na pasku tytułu okna rozmowy.
Trimowanie niewysłanych wiadomości.
Statyczne tworzenie serwisów dla elementów w menu szybkiego dostępu zamkniętych zakładek i niewysłanych wiadomości.
Zmiana ikonki ostatnio zamkniętych zakładek.
Poprawne działanie skrótów do konkretnych zakładek dla zakładek otwartych przez AQQ jako nieaktywne (nowe wiadomości).
Przy przywracaniu ostatnio zamkniętej zakładki wczytywana jest również ostatnio prowadzona rozmowa z kontaktem.
1.0.1.0 24.12.2010
Definiowany limit ilości zapamiętywanych ostatnio zamkniętych zakładek.
Poprawne rozpoznawanie nowych wiadomości – wykluczenie informacji o zamknięciu zakładki, pisaniu oraz innych aktywności kontaktu.
Funkcja pobierająca pseudonim kontaktu działa poprawnie z niewypełnioną wizytówką.
Dla kontaktów z wtyczki GG bez pseudonimu pokazywany jest identyfikator zawierający tylko numer.
Mała zmiana w pliku ustawień.
1.0.0.0 22.12.2010
Pierwsza publiczna wersja.

10 komentarzy do wpisu „TabKit”

 1. @Daniel Informacja dostępna na każdej stronie jest mało dostrzegalna? Nie wydaje mi się… Wyraźnie jest zaznaczone, że w tym tygodniu mogą się pojawić problemy z dostępem do strony. Myślę, że dziś wieczorem download powinien już działać.

 2. Hej
  Nie wiem czy jeszcze ta wtyczka jest rozwijana, mam nadzieje że tak bo dziś ją znalazłem i okazała mi się bardzo przydatna.
  Jedynym problemem jest jeden błąd…
  Mianowicie, w momencie gdy wtyczka startuje razem z AQQ to nie potrafi powiązać numerów GG z nazwami w okienku przywracania ostatnich kart. W momencie pierwszego włączenia i konfiguracji wtyczki GG wszystko działa prawidłowo, po restarcie całego komunikatora już nie chce chodzić Trzeba wtedy z ustawień ją wyłączyć i włączyć na nowo i zaczyna działać jak powinna. Wydaje mi się że głupieje w momencie gdy GG synchronizuje listę kontaktów z serwerem.
  Dałoby radę wydać jakąś poprawkę albo coś żeby wszystko działało prawidłowo? Albo może jest jakaś opcja która to psuje (chociaż instalowałem wszystko na czyste AQQ, konfiguracja GG i wgranie wtyczki, po restarcie już od razu mam ten błąd ://)?

 3. @Shirou a mogę wiedzieć po co Ci starsze wersje? Nie udostępniam ich w prosty sposób, gdyż posiadają one błędy, które niekiedy uniemożliwiają normalne używanie AQQ. No ale starsze wersje możesz znaleźć w repo wtyczki, na ścisłość możesz sobie starszą wersje nawet skompilować pod siebie

Dodaj komentarz