TitlebarTweak

Dodatek archiwalny! Zaleca się usunięcie wtyczki, gdyż jej funkcjonalność znajduje się we wtyczce TabKit.

Wtyczka TitlebarTweak służy do zmieniania tekstu na belce okna rozmowy jak i głównego okna AQQ. Dzięki temu małemu zabiegowi kosmetycznemu pozbędziemy się identyfikatora kontaktu z okna rozmowy czy też w głównym oknie będziemy widzieć nazwę naszego profilu.

Pobierz TitlebarTweak (1.0.3.2)
Uaktualniono: 2013.12.09, 17:52
1.0.3.2 16.05.2010
Poprawki w ustawianiu pseudonimu i identyfikatora na belce tytułowej okna rozmowy.
Możliwość ustawienia własnego tekstu belki głównego okna AQQ.
1.0.3.0 10.05.2010
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder 2010.
Zmiana nazwy wtyczki na TitlebarTweak.
Po zapisaniu ustawień teksty belek tytułowych okien odpowiednio się zmieniają.
Teksty belek tytułowych okien są zmieniane zaraz po załadowaniu wtyczki.
Po wyładowaniu wtyczki teksty belek tytułowych okien wracają do normy.
Możliwość zmiany wyglądu belki tytułowej głównego okna AQQ.
Wtyczka działa teraz również z osobnymi oknami rozmowy.
Nowa możliwość wyboru wyglądu belki tytułowej okna rozmowy.
Inne mniej ważne zmiany w kodzie wtyczki.
1.0.2.0 21.11.2009
Możliwość wyboru wyglądu belki tytułowej okna rozmowy.
Usunięto błąd złego wyświetlania opisu na belce.
1.0.1.0
Pełne wsparcie Unicode!
Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
Wyłączenie działania wtyczki dla konferencji.
Wtyczka zmienia tytuł belki okna rozmowy tylko danej instancji AQQ.
1.0.0.0 19.11.2009
Pierwsza publiczna wersja.