Tune Controller

Wtyczka jest kontynuacją wtyczki WinampController napisaną przeze mnie i Killer‚a, w której była obsługa tylko i wyłącznie Winamp’a. Nowa wtyczka oferuje obsługę takich odtwarzaczy jak: Winamp, Foobar2000, Windows Media Player, AIMP oraz KMPlayer.

Pobierz Tune Controller (2.0.0.0)
Uaktualniono: 2013.12.09, 17:52
2.0.0.0 07.12.2009
Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
Optymalizacja kodu.
Poprawiono drobny błąd z tworzeniem przycisków w oknie rozmowy.
Rozdzielenie obsługi Winamp, AIMP i KMPlayer (ze względu na drobne różnice).
Poprawa obsługi KMPlayer i AIMP.
Przy braku ustawień paczki ikonek domyślnie ładują się ikonki z aktywnej kompozycji lub FamFamIcons.
1.0.0.0 11.05.2009
Dodanie obsługi foobar2000 i Windows Media Player 7 wzwyż.
Poprawa wizualna formy ustawień.
Zmieniono nazwę szukanego folderu w aktualnej kompozycji na TuneController (stary folder będzie zamieniany więc nie ma potrzeby zmiany go w kompozycjach).
Jeżeli ikonki przycisków pobierane są z aktualnej kompozycji to przy zmianie kompozycji jeżeli takowe są to zmieniają się na nowe lub w przeciwnym wypadku zamieniane są na domyślne.
1.0.3.0 16.03.2009
Zmieniono wygląd ustawień wtyczki.
Dodano ikonkę wyciszania Winampa (domyślnie wyłączone).
Poprawiono wyładowywanie wtyczki (ikonki w oknie rozmowy nie znikały).
Poprawki w kodzie dla przycisków w oknie rozmowy.
Zmiany wyświetlanych elementów wyświetlają się po zapisaniu ustawień.
Dodanie możliwości pokazania skrótu do wtyczki w szybkim dostępnie do wtyczek (domyślnie wyłączone).
Dodano obsługę paczek ikonek! Teraz w prosty sposób można wybrać ikonki jakie nam pasują. Oczywiście nadal można dodawać własne – wystarczy wrzucić do katalogu {prywatny folder wtyczek}WinampControllerIcons swój katalog z ikonkami.
Wtyczka sprawdza czy w katalogu aktualnej kompozycji znajduje się katalog „WinampController” i wtedy daje możliwość używania ikonek się tam znajdujących – może co niektórzy dekoratorzy AQQ dodają jakieś własne ikonki pod swoje kompozycje.
1.0.2.0 26.02.2009
Nie trzeba już restartować AQQ/wtyczki żeby zmiany weszły w życie.
Poprawka z zawieszaniem się AQQ podczas ładowania wtyczki.
Dodano sprawdzanie automatyczne czy w Winampie coś gra – przycisk play/pause się wtedy odświeża.
1.0.1.0 30.01.2009
Poprawienie sposobu zamykania po naciśnięciu „zatrzymaj” – proces nie jest już killowany!
Przycisk „odtwarzanie” odpowiada teraz za odtworzenie jak i pauza, dodatkowo zmienia się jego grafika w zależności czy spauzowaliśmy utwór itp. Przyciski również wykrywają czy np. przy włączaniu AQQ w Winampie już coś grało to wtedy od razu pokaże się nam przycisk pauzy.
Dodanie opcji stopniowego wyciszania przy zatrzymaniu utworu.
Usunięcie grafiki z okna ustawień – trochę miejsca trzeba było zaoszczędzić.
1.0.0.0 28.01.2009
Pierwsza publiczna wersja.

2 komentarze do wpisu „Tune Controller”

Dodaj komentarz