TuneStatus

Informuje naszych znajomych o tym, co aktualnie słuchamy w odtwarzaczu plików audio. Informowanie odbywa się poprzez zmianę naszego opisu oraz opcjonalnie poprzez wysyłanie notyfikacji User Tune (XEP-0118) w sieci XMPP. Wtyczka obsługuje jedne z najpopularniejszych odtwarzaczy, w miarę możliwości lista odtwarzaczy będzie się stopniowo wzbogacać o kolejne programy.

Do obsługi niektórych odtwarzaczy niezbędne jest doinstalowanie odpowiednich pluginów. Poniżej znajduje się lista odtwarzaczy wymagających dodatkowych czynności.

  • Foobar2000 – po schowaniu odtwarzacza do obszaru powiadomień, wtyczka nie będzie w stanie pobrać odtwarzanego utworu – aby pozbyć się tej niedogodności należy zainstalować ten plugin autorstwa MentosX.
  • Windows Media Player – dla wersji odtwarzacza 7 wzwyż należy zainstalować dodatkowo ten plugin.
  • iTunes – do obsługi potrzebny jest plugin, który można pobrać stąd.

Wtyczka posiada przyjemny interfejs konfiguracyjny, wygląd opisu można dowolnie zdefiniować poprzez wprowadzenie odpowiednich tagów w ustawieniach (wymogiem jest jedynie umieszczenie tagu CC_TUNESTATUS).

Opis ustawiany jest globalnie, pod uwagę jest brany stan głównego konta XMPP. Inne sieci (wtyczka GG, inne konta XMPP) będą zawsze miały ten sam stan co główne konto XMPP.

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz TuneStatus (2.7.0.0)
Uaktualniono: 2015.03.04, 15:03
2.7.0.0 04.03.2015
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Poprawienie wsparcia kolorystyki stylizacji okien.
Poprawa obsługi VLC media player.
Inne mniej ważne poprawki w kodzie.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.20).
2.6.0.0 07.12.2014
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Opcja automatycznego wyłączania informowania o słuchanym utworze przez notyfikację User Tune przy bezczynności.
Usunięcie konwersji starej wersji ustawień wyglądu opisu.
Poprawne wczytywanie domyślnego wyglądu opisu.
Usunięcie literówek w kodzie dla odtwarzacza VLC media player.
Poprawne zapisywanie pseudonimów kontaktów na potrzeby notyfikacji User Tune.
Pobieranie pseudonimów kontaktów tylko, gdy notyfikacja User Tune jest włączona.
Poprawienie stylu chmurek notyfikacji User Tune.
Usunięcie drobnego błędu w odczycie ustawień.
Usunięcie błędu AV z formy wyjątków notyfikacji User Tune.
Prawidłowe parsowanie pakietów XML zawierających informację User Tune.
Ulepszone blokowanie/zezwalanie notyfikacji User Tune dla poszczególnych kont.
Wysyłanie pakietu wyłączającego User Tune przy rozłączaniu się z siecią lub po wejściu na stan niewidoczny.
Drobna optymalizacja funkcjonalności zmiany opisu oraz User Tune.
Optymalizacja przywracania startowego opisu po zmianie stanu konta na niewidoczny.
Małe kosmetyczne zmiany i optymalizacje w kodzie.
Usunięcie obsługi Last.fm Player (odtwarzacz już nie istnieje).
Zmiana ścieżki pliku do pobierania informacji o odtwarzanym utworze w iTunes.
Optymalizacja pobierania odtwarzanego utworu w iTunes.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.18).
2.5.2.0 10.07.2014
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
2.5.1.0 07.06.2014
Zmiany z zapisie zdefiniowanego opisu.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.53).
2.5.0.0 21.12.2013
Zmiana adresów URL do wymaganych dodatków dla odtwarzaczy WMP, Foobar2000 oraz iTunes.
Ujednolicenie wszystkich ikonek wtyczki.
Usunięcie z ustawień niektórych opcji (zintegrowane na stałe z rdzeniem wtyczki) oraz inne kosmetyczne zmiany GUI.
Usunięcie wsparcia dla odtwarzacza Songbird (nie rozwijany, brak dostępnego wymaganego dodatku).
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.51).
2.4.2.0 17.09.2013
Drobne poprawki w kodzie.
2.4.1.0 08.09.2013
Obsługa kolorystyki stylizacji okien (barwa i nasycenie).
Optymalizacja kodu.
Drobna poprawka w obsłudze nadawania przeźroczystości obramowań przez wtyczkę AlphaWindows.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.45).
2.4.0.0 07.05.2013
Dodanie 64-bitowej wersji wtyczki.
Dodanie obsługi VLC media player oraz Spotify.
Wsparcie dla wtyczki AlphaWindows (ustawianie przeźroczystości obramowania).
Poprawne przywracanie początkowego opisu przy użyciu skrótu do szybkiego włączenia/wyłączenia działania wtyczki.
Drobne zmiany w skórkowaniu formy ustawień.
Zmiana sposobu wypakowywania plików z zasobów wtyczki.
Poprawki w pobieraniu pseudonimu kontaktu.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 32-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (8.20).
2.3.0.0 03.11.2012
Wtyczka posiada własną ikonę pokazywaną w ustawieniach komunikatora na liście wtyczek.
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder XE3.
Poprawnie obsługi odtwarzacza iTunes, Screamer Radio, aTunes, Songbird oraz Last.fm Player.
Spora optymalizacja kodu (m.in. dynamiczne tworzenie timerów, zredukowanie zmiennych globalnych, przeniesienie całego mechanizmu z formy do rdzenia wtyczki).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.70).
Drobne poprawki kosmetyczne na formie ustawień.
2.2.1.0 29.02.2012
Obsługa natywnego stylu Windows (wyłączone skórkowanie okien wtyczki).
Poprawne ustawianie domyślnej listy obsługiwanych odtwarzaczy.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do najnowszej dostępnej wersji (7.61).
Inne mniej ważne poprawki optymalizacyjne.
2.2.0.0 03.11.2011
Pełne skórkowanie okna ustawień wtyczki.
Wsparcie wtyczki AQQ Streamer.
Poprawiono obsługę Scrobbler Last.fm.
Zmiany w strukturze pliku ustawień wtyczki.
Znaczna optymalizacja kodu.
2.1.0.2 09.06.2011
Poprawiono obsługę Scrobbler Last.fm.
2.1.0.0 21.05.2011
Rozszerzenie obsługi XEP-0118 o długość słuchanego utworu (działa tylko z WMP oraz Winamp/AIMP).
Poprawiono obsługę Screamer Radio w Windows 7.
Zmiana adresów URL do wymaganych dodatków dla odtwarzaczy WMP, Foobar2000 oraz iTunes.
Poprawki wizualne formy ustawień.
Drobne poprawki w kodzie.
2.0.2.0 28.03.2010
Zabezpieczenie przed bugiem AQQ nr. 2941.
Po przejściu w stan niewidoczny/rozłączony początkowy opis jest poprawnie przywracany.
Poprawki kosmetyczne formy ustawień.
Optymalizacja całego kodu wtyczki.
Zmiana sposobu pobierania odtwarzanego utworu w Windows Media Player.
Usunięcie tagu CC_SAMPLERATE, CC_BITRATE oraz CC_CHANNELS.
Tag CC_SONGLENGTH działa również dla Windows Media Player (tylko przy pobieraniu informacji nowym sposobem).
2.0.1.0 03.02.2010
Przepisanie wtyczki pod kompilator Embarcadero C++ Builder 2010.
Poprawki kosmetyczne wyglądu formy.
Optymalizacja kodu.
Prawie całkowite rozdzielenie w kodzie obsługi User Tune z ustawianiem opisu.
Poprawa w notyfikacji UserTune.
Możliwość dodania osób do listy wyjątków, które będą wyłączone z notyfikacji o aktualnie odtwarzanym przez nich utworu muzycznego.
Usuwanie z pobranego utworu „.mp3”, „.wma”, „.avi”, „.mpg”, „.mpeg”, „.rmvb”.
Możliwość wyłączenia zabezpieczenia przed pobieraniem aktualnie odtwarzanych filmów wideo.
Naprawa pobierania aktualnie odtwarzanego utworu w aTunes.
Poprawka w wycinaniu adresów stron WWW z pobranego utworu.
2.0.0.0 04.11.2009
Przepisanie wtyczki pod kompilator CodeGear C++ Builder 2009.
Pełne wsparcie Unicode!
Zabezpieczenie przed ustawianiem opisu/wysyłaniu UserTune gdy w pobranym tekście okna znajdzie się .avi, .mpg, .mpeg lub .rmvb.
Naprawiono poważny błąd w przywracaniu/pobieraniu opisu.
Bitrate jest teraz poprawnie wyświetlane tzn. „wartość kbps”.
Zwiększono limit znaków w sprawdzaniu ciągu znaków przy ucinaniu numeru utworów.
Poprawiono obsługę XEP-0118.
Gdy wymusimy działanie UserTune z odtwarzaczami obsługiwanymi przez AQQ to wtyczka wyłączy obsługę UserTune w AQQ.
Minimalny czas po, którym ustawiany jest opis/wysyłana informacja o słuchanym utworze to 4 sekundy.
Mała poprawki w obsłudze Screamer Radio, aTunes, Songbird, Last.fm Player, iTunes.
Zwiększono limit czasowy po, którym są pokazywane chmurki z informacją o aktualnie słuchanych utworach naszych znajomych po włączeniu AQQ
Poprawka w blokowaniu zmiany opisu podczas aktywnego działania wtyczki.
1.0.6.0 10.09.2009
Poprawienie linków do wymaganych dodatków.
Dropna poprawka w kodzie ustawiania opisu.
Poprawka obsługi aTunes.
Dodanie obsługi XEP-0118 (User Tune):
 Notyfikacja o słuchanych utworach przez naszych znajomych.
 Wysyłanie tego co słuchamy.
1.0.5.4 06.07.2009
Przy aktywnej opcji nie ustawiania opisu przy stanie niewidoczny po wejściu w ten stan opis początkowy jest automatycznie przywracany.
Poprawiono błąd z zawieszaniem AQQ przy wycinaniu linków z pobranego utworu.
Poprawiono pobieranie utworu z Screamer Radio.
1.0.5.2 30.06.2009
Dodano możliwość ustawienia czy wtyczka ma czy też nie ustawiać opis przy stanie niewidoczny.
Checkbox opcji wyłączania działania wtyczki gdy utwór nie zmienia się od X minut działa już normalnie.
1.0.5.0 28.06.2009
Dodanie obsługi aTunes.
Dodanie obsługi Screamer Radio.
Dodanie Drag&Drop dla listy odtwarzaczy.
Dodono opcję wycinania z pobranego utworu adresów stron WWW (domyślnie wyłączone).
Wtyczka nie ustawia opisu gdy stan głównego konta jabbera jest niewidoczny bądź rozłączony.
Dodano opcję wyłączania działania wtyczki gdy utwór nie zmienia się od X minut (domyślnie wyłączone).
Zmiana wyglądu karty „Obsługa”.
Usunięcie SpeedButtonów do zmiany kolejności odtwarzaczy.
1.0.4.18 09.06.2009
Domyślnie Last.fm Player i Songbird są wyłączone z automatycznego trybu.
Optymalizacja działania dla Last.fm Player i Songbird.
Inne poprawki w kodzie.
1.0.4.16 05.06.2009
Dodanie obsługi Songbird.
Dodanie menu pod PPM dla odtwarzaczy wymagających do obsługi dodatkowych rozszerzeń w programie dzięki, którym można je szybko ściągnąć.
Dodanie możliwości zdefiniowania trybu automatycznego – można tam ustawić hierarchie sprawdzania jak i wykluczyć dane odtwarzacze ze sprawdzania.
Bardzo znacząca optymalizacja kodu.
Usunięto tag CC_PLAYERNAME – sprawiał problemy.
1.0.4.14 19.05.2009
Dodano opcję wyłączającą funkcję ustawiania opisu po danym czasie od rozpoczęcia utworu dla pobierania danych z wtyczki AQQ Radio.
Scalenie obsługi WMP 6 i 7-11.
Poprawka przy pobieraniu danych z wtyczki AQQ Radio i funkcji ucinania nazwy radiostacji.
Poprawiono błąd z ustawianiem pustego opisu po zapisaniu ustawień gdy wtyczka nie była włączona.
Poprawka w pobieraniu opisu początkowego gdy w między czasie zmienimy go sami.
Poprawiono drobny wyciek pamięci.
1.0.4.12 30.04.2009
Poprawienie działania funkcji po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis.
1.0.4.11 30.04.2009
Dodanie opcji ucinania nazwy radiostacji z pobieranego utworu z wtyczki AQQ Radio (domyślnie włączone).
1.0.4.10 29.04.2009
Dodanie obsługi wtyczki AQQ Radio!
Dodanie obsługi ALSong.
Poprawka przy pobieraniu opisu z Last.fm.
Zmiana w ustawieniach zaznaczenia dla „Pokazuj przycisk szybkiego włączenia/wyłączenia” zachodzi dopiero po zapisaniu ustawień.
Usunięcie w zakładce „Obsługa” labelów informujących i zastąpienie ich hintami.
1.0.4.8 05.04.2009
Dodanie zabezpieczenia przed wybieraniem tych samych tagów z listy.
Dodanie obsługi iTunes (wymagany plugin do działania)!
Dodanie dodatkowego sposobu pobierania informacji o utworze z Foobar2000 (który jest przydatny przy chowaniu Foobar’a do tray’a) – aby z niego skorzystać należy zainstalować wtyczkę do Foobar2000 autorstwa MentosX i odpowiednio ją skonfigurować.
Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Foobar2000 gdy używana jest wtyczka fooAvA.
Ogólna optymalizacja kodu.
1.0.4.6 30.03.2009
Poprawienie działania funkcji po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis.
1.0.4.5 28.03.2009
Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Foobar2000 gdy używa się wtyczki fooAvA.
1.0.4.4 28.03.2009
Dodano funkcję po jakim czasie od rozpoczęcia utworu ma zmieniać się opis (przydatne przy wyszukiwaniu utworu w odtwarzaczu, domyślna wartość ustawiona na 5 sekund).
Poprawki w przywracaniu opisu podczas wyładowywania wtyczki.
Mała poprawka przy pobieraniu opisu z Last.fm.
1.0.4.2 18.03.2009
Zmiana opisu w ustawieniach jest brana pod uwagę dopiero po zapisie – opis nie jest już zmieniany „na żywo” podczas edycji.
Drobne poprawki w kodzie przy CC_PLAYERNAME.
Gdy w opisie nie ma tagu CC_TUNESTATUS to przycisk OK jest wyłączony.
Drobne poprawki w ustawianiu opisu (m.in. ucinanie spacji gdy opis początkowy był pusty a w ustawianym opisie był tag CC_STARTSTATUS).
Poprawienie opcji ustawiaj opisu tylko na kontach sieci Jabber – jak się zaznaczy i zapisze zmiany to w innych kontach jest przywracany opis początkowy.
Usunięto tag CC_PLAYERVERSION – jednak jakoś taki nie potrzebny był.
1.0.4.0 12.03.2009
Dodano obsługę tagów! Co za tym idzie wywalono pola Prefix i Suffix – teraz wygląd ustawia się jak przy normalnej zmianie opisu (pole Memo).
Poprawiono sposób pobierania tytułu z LastFM – od teraz nie ma szans, żeby jakieś inne okno się wdarło do opisu.
Poprawki optymalizujące w pobieraniu utworów.
Ustawienia nie są zapisywane już po zamknięciu formy przez X.
Ikonka szybkiego włączenia/wyłączenia działania wtyczki jest teraz domyślnie włączona.
Poprawiono wygląd wtyczki.
1.0.3.6 24.02.2009
Ucinanie numerów piosenki jest domyślnie włączone, opcja zniknęła z ustawień.
Za nową linię odpowiada teraz n.
Zmiany w odczycie/zapisie prefix/suffix.
Poprawki w pozostawianiu opisu po wtyczce podczas jej wyłączania/wyładowywania.
Dodanie ostrzeżenia gdy AQQ nie spełnia wymagań co do wersji.
Inne drobne poprawki w kodzie.
1.0.3.4 22.02.2009
Poprawiono błąd ze wstawianiem do opisu „Nokia PC Suite” i „PCSuite”.
Poprawiono błąd z odczytywaniem ustawień, który niekiedy występował.
Pliki wtyczki tworzone są w katalogu TuneStatus w profilu prywatnym – bo bałagan się robił.
1.0.3.2 20.02.2009
Poprawiono błąd z niepokazywaniem grafiki ikonki szybkie włączania/wyłączania wtyczki.
1.0.3.0 19.02.2009
Dodano informację o obsłudze KMPlayer (btw. jak komuś pokazuje w opisie np „[4/60] Artysta – tytuł” to niech ustawi w opcjach sobie wyświetlanie i będzie miał bez numeru – to samo tyczy się innych odtwarzaczy).
Dodano opcje ucinania numerów piosenki (np. z: 16. Artysta – Tytuł) – jako opcja bo nie wszystkie odtwarzacze mają numer piosenki w utworze i niekiedy wystarczy tylko to ustawić a tak to mogło by usuwać nazwę utworu gdzie znalazły by się znaki „. ” .
Dodano opcje ustawiania opisu tylko na kontach sieci Jabber (na ustawianie w poszczególnych kontach wtyczkowych musimy poczekać).
Dodano opcje włączania wtyczki przy starcie AQQ.
Dodanie nowej opcji w obsłudze – określanie automatyczne odtwarzacza!
Dodanie ikonki szybkiego włączania/wyłączania wtyczki (domyślnie ikonka jest wyłączona, jej grafika zmienia się w zależności czy uruchomiono czy też nie wtyczkę).
Przebudowa wyglądu wtyczki.
Poprawiono błąd gdy nie mieliśmy włączonej muzyki a wtyczka została włączona to i tak zmieniała opis we wszystkich sieciach względem głównego jabbera – teraz wtyczka nie zmienia w takiej sytuacji w ogóle opisu.
Zwiększono sprawdzanie tytułu w odtwarzaczach z 1 sekundy do 3 ze względu na KMPlayer.
Optymalizacja pobierania tytułu z Last.fm.
1.0.2.1 13.02.2009
Poprawka ustawiania opisu przy wyładowywaniu wtyczki.
Poprawka w ucinaniu spacji w pobranym tytule.
1.0.2.0 11.02.2009
Zatrzymanie odtwarzania w Winampie, Aimp2 oraz w XMPlay powoduje przywrócenie opisu.
Podczas wyładowywania wtyczki i wyłączania AQQ przywracany jest poprzedni opis.
Po wyłączeniu odtwarzacza opis zostaje przywrócony i można go zmieniać a co najważniejsze po ponownym włączeniu i wyłączeniu odtwarzacza zostanie przywrócony już opis ten, który ustawiliśmy sobie ostatnio a nie ten przy pierwszym włączeniu wtyczki.
Poprawiono zapisywanie ustawień Prefix/Suffix ze spacją na końcu (należy ponownie ustawić tekst) oraz wyboru XMPlay i VUPlayer.
Poprawiono błąd z ustawianiem w opisie „Winamp (wersja)” przy włączaniu Winampa.
Podobnie jak wyżej tylko dla foobar2000.
1.0.1.0 10.02.2009
Od teraz można włączyć okno wtyczki przez ustawienia wtyczek w AQQ.
Podczas pobierania z AIMPa już nie ma ciągu znaków ***.
Przywracanie opisu po wyłączeniu wtyczki lub braku tekstu oknie odtwarzacza.
Dodanie obsługi VUPlayer i XMPlay.
1.0.0.0 09.02.2009
Pierwsza publiczna wersja.

19 komentarzy do wpisu „TuneStatus”

  1. Nie wiem gdzie się reportuje bugi – ale zgłoszę to w komencie. Problem jest taki sam jak w AQQ przy zaznaczaniu opcji „pozostaw status bez zmian” podczas zmiany opisu, parę wersji temu. Wtyczka TuneStatus pobierając nowe dane o utworze zmienia status np. w gg na taki jaki mam w jabberze. Więc jeśli zawsze siedzę na niewidocznym w jabberze, a na gg jestem dostępny, to po zmianie otworu oba konta są niewodoczne. pzdr.

  2. Mam winampa 5.58 i najnowsze aqq, i nie działa w ogóle.. Wtyczka jest włączona i 1 program z którego ma pobierać nazwe utworu to owy winamp. Mogę prosić o pomoc?

  3. skąd pobrać Plugin ITUNES?bo to pobieranie za pomoca wtyczki Tunestatus tj przez uswaienia wtyczki wysyla mnie na storne na ktorej nie ma juz owego plugina druga sprawa to taka sprawa ze po zainstawoaniu plugina i skonfigurowania go pojawia sie problem typu:przy wlaczonye i tunes co prawda tunesattus pokazuje mi odtwarzany utwor ale np jak pisze wyrazy i proboje zrobić litere „z z kropką”to wkleja mi coś takiego”np: Mastertraxx – Angel Alanis – Angel Alanis brings you part 1 of his exclusive LIVE set in this weeks Mastertraxx Underground Techno Podcast „Mastertraxx Underground Techno Podcast””czyli jednym słowme wklea mi sie to co lwasnie slucham w itunes

  4. @Dominik Padł jeden z serwerów i dlatego nie można było pobrać wtyczki do iTunes. Swoją drogą sprawdź czy masz aktualną wersję wtyczki TuneStatus gdyż adresy URL do wymaganych dodatków zmieniły się! Nie rozumiem o co chodzi z tym drugim problemem – zgłoś to na bugliście, która znajduje się na forum AQQ.

  5. Można liczyć na opublikowanie wersji z ustawianiem tytułu jakiegoś okna jako opis?
    Bo zapowiedziałeś dawno temu tą funkcjonalność i doczekać się jakoś jej nie mogę

Dodaj komentarz