tweet.IM

Wtyczka przeznaczona dla osób korzystających Twittera, formatuje ona wszystkie wiadomości z bota serwisu tweet.IM.

Aby zacząć korzystać z Twittera poprzez XMPP należy wejść na stronę serwisu tweet.IM i kliknąć w przycisk „Sing in with Twitter”. Następnie należy się zalogować na swoje konto Twittera i autoryzować aplikację Tweet.IM. W kolejnym kroku wybieramy z listy „XMPP / Jabber”, wpisujemy nasz identyfikator XMPP i klikamy w „Register”.

Wtyczka objęta jest licencją GNU General Public License 3, tak więc jej źródła są otwarte – możecie ją modyfikować na własne potrzeby oraz rozwijać ją wspólnie ze mną. Repozytorium wtyczki znajduje się w tym miejscu.

Pobierz tweet.IM (1.3.2.0)
Uaktualniono: 2016.02.27, 9:33

Wtyczka wspiera styl awatarów wczytywany z aktualnie używanej kompozycji. Aby skorzystać z tej opcji wystarczy w folderze Message utworzyć plik TweetAvatar.htm. Plik musi zawierać tag CC_AVATAR aby styl zadziałał!
Standardowy styl ma następującą postać:

Można również określić atrybuty dla samego awatara czyli obrazka który pojawia się zamiast tagu CC_AVATAR. W tym celu w pliku CSS (lub body.htm) okna rozmowy trzeba zdefiniować klasę twitter-avatar.

1.3.2.0 27.02.2016
Ulepszenie działania funkcji wyróżniania.
Usunięcie wyróżniania poprzez zmianę koloru pola wiadomości.
Aktualizacja przycisków w oknie rozmowy po zmianie lokalizacji.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.26).
Inne mniej ważne zmiany.
1.3.0.0 01.11.2015
Obsługa lokalizacji (polskiej i angielskiej).
Usprawnienie pobierania awatarów.
Optymalizacja przy tworzeniu/usuwaniu elementów interfejsu.
Poprawki w linkowaniu hashtagów.
Usunięcie komendy pobierania zapisanych wyszukiwań.
Usunięcie animacji edycji stylu awatara.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (10.19).
Inne mniej ważne zmiany.
1.2.0.0 26.11.2014
Pobieranie awatarów poprzez zewnętrzny skrypt PHP korzystający z REST API v1.1.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.18).
1.1.3.0 17.08.2014
Drobne poprawki pod kątem AQQ 3.0.
Sprawdzanie aktualizacji awatarów nie działa już tylko przy włączaniu wtyczki.
Pełne wsparcie kolorystyki stylizacji okien.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.12).
1.1.2.0 07.07.2014
Nieskórkowanie systemowych okien dialogowych niepochodzących z wtyczki.
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.10).
1.1.0.0 08.06.2014
Tłumaczenie niektórych wiadomości bota.
Wersja 64-bitowa jest wreszcie prawidłowo skórkowana.
Kompilacja pod poprawionymi nagłówkami dla wersji 64-bitowej.
Zmniejszenie rozmiaru wtyczki 64-bitowej poprzez użycie kompresji LZMA.
Rozszerzenie funkcji ignorowania plików awatarów podczas aktualizacji (np. usuwanie konfliktów stworzonych przez Dropbox podczas trzymania profilu w chmurze).
Poprawiono ignorowanie zdublowanych wiadomości od bota.
Zmiany w zapisywaniu stylu awatarów do pliku INI.
Optymalizacja pokazywania postępu aktualizacji awatarów na taskbarze.
Usunięcie zbędnego kodu (pozostałości po wtyczce Blip).
Aktualizacja komponentów AlphaControls do nowszej wersji (9.03).
1.0.2.0 21.08.2013
Kolejna poprawka na niewyświetlanie zdublowanych wiadomości od bota.
Inne mniej ważne poprawki.
1.0.1.0 18.08.2013
Niewyświetlanie zdublowanych wiadomości od bota.
Drobne zmiany optymalizacyjne w kodzie.
1.0.0.0 22.07.2013
Pierwsza publiczna wersja.

Dodaj komentarz