Ejabberd Account Tools

Dostarcza narzędzia konta ejabberd, takie jak formularz rejestracji, usuwanie konta, resetowanie hasła do konta. Wtyczka wykorzystuje ReST API (przy użyciu modułu mod_http_api), jest przydatna, gdy serwer XMPP znajduje się na innej maszynie. Łatwa w konfiguracji i użyciu – wystarczy podać adres url ReST API i wstawić kody skrótowe na stronie. Wtyczka do działania potrzebuje zainstalowania WordPress ReCaptcha Integration.

Wtyczka jest dostępna również tutaj – w oficjalnej bazie dodatków na WordPress.org. Mile widziane oceny oraz recenzje

Pobierz Ejabberd Account Tools (2.1)
Uaktualniono: 2018.03.04, 12:39
2.1 04.03.2018
Naprawiono błąd w formularzu rejestracyjnym bez dodatkowych nazw hostów.
Dodano tryb debugowania.
Zmieniono styl powiadomień administracyjnych.
Drobne zmiany w CSS.
Inne drobne usprawnienia.
2.0 15.02.2018
Wszystkie formularze korzystają teraz z interfejsu REST API zamiast Ajax.
Dodano funkcję Web Presence (domyślnie wyłączona dla wszystkich kont).
Zwiększono wymaganą wersję WordPress do wersji 4.4.
Lepsza obsługa błędów podczas sprawdzania konta i walidacji adresu e-mail.
Loaders.css oraz FontAwesome zostały usunięte, wtyczka używa teraz czystego CSS.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.5.0
Wiele drobnych zmian i ulepszeń.
1.9 06.05.2017
Zminimalizowanie liczby żądań do validator.pizza.
Ładowanie zminimalizowanych plików tylko jeśli SCRIPT_DEBUG nie jest zdefiniowany.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.7.0.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.4.1.
Usuwanie wszystkich danych po odinstalowaniu wtyczki.
Inne niewielkie zmiany i ulepszenia.
1.8 14.11.2016
Dodano dwuetapową rejestrację.
Dodano blokowanie jednorazowych adresów e-mail.
Weryfikacja SSL w połączeniach ReST API.
Dodano opcję tymczasowego wyłączenia wszystkich formularzy dla niezalogowanych użytkowników.
Naprawa wyświetlania hintów.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.7 21.06.2016
Ładowanie formularzy przez Ajax (wsparcie cache).
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.6.3.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.3.1.
Drobne poprawki i usprawnienia.
1.6.2 27.03.2016
Lepsza obsługa błędów połączenia.
1.6 25.03.2016
Zmieniono metodę pobierania danych z mod_rest na mod_http_api (core ReST API z podstawowym uwierzytelnieniem).
Dodano ponawianie połączenia w pobieraniu danych.
Drobne zmiany i poprawki.
1.5.2 24.03.2016
Drobne zmiany w powiadomieniach e-mail.
1.5 14.03.2016
Dodano wiadomość powitalną, która jest wysyłana do każdego nowo zarejestrowanego konta.
Usuwanie wygasłych transients w codziennym zadaniu cron.
Możliwość zmiany wymaganej siły hasła.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.2.0.
Niewielkie zmiany na stronie ustawień.
Małe zmiany w CSS.
1.4 23.12.2015
Dodano wsparcie vhostów w rejestracji.
Dodano ustawienia limitu czasu połączenia.
Dodano menu narzędzi i funkcję do ręcznej zmiany prywatnego adresu e-mail.
Usunięto ostre nawiasy z adresów URL w powiadomieniach e-mail.
Naprawa formatowania daty w obserwatorze rejestracji.
Małe zmiany w skryptach jQuery.
Zmieniono domenę języka na ejabberd-account-tools, aby współpracować z nowym procesem tłumaczeń WordPress.
Aktualizacja FontAwesome.
1.3.1 08.08.2015
Aktualizacja FontAwesome.
1.3 23.07.2015
Dodano formularz do resetowania hasła konta.
Dodano formularz do usuwania konta.
Usuwanie nieprawidłowych parametrów z adresu URL dodawanego do wiadomości e-mail.
Zmienione metodę dodawania wskazówek.
Sprawdzanie aktualnego prywatnego adresu e-mail przed wysłaniem wiadomości, aby go zmienić.
Naprawa walidacji captcha.
Zmiana stylu boksa odpowiedzi formularza.
Zmiana nazwy plików skryptów.
Tłumaczenie metadanych wtyczki.
Aktualizacja tłumaczeń.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.2 30.06.2015
Dodanie możliwości wyświetlania wskazówek informacyjnych na formularzach.
Dodanie więcej danych do transients.
Zmiany w domyślnym regexp zablokowanych loginów.
Popieranie prawidłowego domyślnego adresu e-mail.
Walidacja adresu e-mail sprawdzając rekord MX.
Dodano wsparcie vhostów w zmianie e-maila.
Inne drobne zmiany.
1.1.2 24.06.2015
Usuwanie ukośników z haseł.
Poprawa wysyłania danych.
Niewielkie zmiany w wysyłaniu maili.
1.1 24.06.2015
Możliwość zmiany/dodania prywatnego adresu e-mail.
Wyłączenie auto-uzupełniania w formularzu rejestracyjnym.
Prawidłowo dodany link do ustawień na stronie wtyczek.
Małe zmiany w tłumaczeniach.
Drobne zmiany wizualne.
1.0.2 08.06.2015
Sprawdzanie, czy wybrany login istnieje, czy nie.
Spore zmiany w walidacji jQuery.
Minify skryptu jQuery.
Dodatkowa weryfikacja w ajax, aby zapobiec oszukiwaniu skryptu jQuery.
Prawidłowe resetowanie formularza po rejestracji z sukcesem.
Drobne zmiany w tłumaczeniu.
1.0 06.06.2015
Pierwsza publiczna wersja.

Dodaj komentarz