Ejabberd Account Tools

Dostarcza narzędzia konta ejabberd, takie jak formularz rejestracji, usuwanie konta, resetowanie hasła do konta. Wtyczka wykorzystuje ReST API (przy użyciu modułu mod_http_api), jest przydatna, gdy serwer XMPP znajduje się na innej maszynie. Łatwa w konfiguracji i użyciu – wystarczy podać adres url ReST API i wstawić kody skrótowe na stronie.

Pobierz Ejabberd Account Tools (2.6.8)
Ostatnia aktualizacja: 18.09.2020
2.6.8 18.09.2020
Naprawa weryfikacji wyniku w niektórych przypadkach dla reCAPTCHA v3.
2.6.6 17.09.2020
Weryfikacja progu wyniku dla reCAPTCHA v3.
JS Cookie zaktualizowane do 3.0.0-rc.0.
2.6.4 01.09.2020
Ochrona formularzy przed niewłaściwym użyciem.
Naprawiono zastosowania transients.
Naprawiono renderowanie reCAPTCHA v2.
Ładowanie zawsze zminimalizowanych plików.
Huebee zaktualizowane do 2.1.0.
2.6.2 19.08.2020
Naprawa interfejsu ustawień dla WordPress 5.5.
Drobne ulepszenia reCAPTCHA.
Naprawiono formularz rejestracyjny, aby działał tylko z jednym vhostem.
Usunięto kilka ostrzeżeń PHP.
2.6 31.07.2020
Dodano PHP Captcha.
Inne drobne usprawnienia.
2.5.2 07.05.2020
Weryfikacja przekroczenia limitu czasu rejestracji została przesunięta o kilka kroków wyżej.
Dodano pominięty parametr hosta dla formularza rejestracji.
Zapisywanie w pamięci podręcznej wyniku weryfikacji adresu e-mail w Validator.pizza.
Dodano nagłówek cache-control dla Web Presence.
Inne drobne usprawnienia.
2.5 22.04.2020
Czysty JavaScript zamiast jQuery.
Ulepszony styl formularzy.
Opcja wyłączenia reCAPTCHA.
Inne drobne usprawnienia.
2.4.2 07.04.2020
Lepsza obsługa zdarzeń przesyłania formularzy dla reCAPTCHA.
Ładowanie reCAPTCHA tylko na niestandardowych zdarzeniach.
Wyświetlanie zminimalizowanego skryptu reCAPTCHA dla lepszej zgodności z wtyczkami pamięci podręcznej.
Usunięto ponowne wpisywanie hasła.
2.4 19.03.2020
Dodano natywną integrację Google reCAPTCHA.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Usunięto opcje rest_timeout, rest_retry, sender_email, sender_name, set_last.
Usunięto filtr ejabat_sslverify.
Drobne zmiany i poprawki.
2.3 19.02.2020
Spore zmiany w przykładowej konfiguracji.
Sugerowanie prawidłowego adresu e-mail.
Obserwatorzy obsługują teraz wiele identyfikatorów JID.
Powiadomienie o aktywacji konta.
Powiadomienie o zmianie prywatnego adresu e-mail.
Powiadomienie o każdym postępie procesu resetowania hasła.
Powiadomienie o każdym postępie procesu usuwania konta.
Animację ładowania formularzy można wyłączyć.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Lepsza obsługa nieoczekiwanych błędów.
Dodano formularz blokowania konta z panelu administracyjnego.
Inne drobne poprawki.
2.2 04.09.2019
Ulepszony domyślny styl formularzy.
Lepsze wsparcie wtyczek pamięci podręcznej.
Rozłączanie aktywnych sesji użytkownika po zmianie hasła.
Zmieniono strukturę danych Web Presence w prywatnym magazynie.
Niestandardowe kolory w ustawieniach Web Presence.
Dodano formularz do odblokowania adresu IP z panelu administracyjnego.
Pobieranie nazwy użytkownika z vCard w powiadomieniach e-mail.
Kodowanie znaków specjalnych w żądaniach REST API.
Zmieniono niektóre nazwy zmiennych i ich etykiety.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.6.0.
Wiele drobnych zmian i ulepszeń.
2.1 04.03.2018
Naprawiono błąd w formularzu rejestracyjnym bez dodatkowych nazw hostów.
Dodano tryb debugowania.
Zmieniono styl powiadomień administracyjnych.
Drobne zmiany w CSS.
Inne drobne usprawnienia.
2.0 15.02.2018
Wszystkie formularze korzystają teraz z interfejsu REST API zamiast Ajax.
Dodano funkcję Web Presence (domyślnie wyłączona dla wszystkich kont).
Zwiększono wymaganą wersję WordPress do wersji 4.4.
Lepsza obsługa błędów podczas sprawdzania konta i walidacji adresu e-mail.
Loaders.css oraz FontAwesome zostały usunięte, wtyczka używa teraz czystego CSS.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.5.0
Wiele drobnych zmian i ulepszeń.
1.9 06.05.2017
Zminimalizowanie liczby żądań do validator.pizza.
Ładowanie zminimalizowanych plików tylko jeśli SCRIPT_DEBUG nie jest zdefiniowany.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.7.0.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.4.1.
Usuwanie wszystkich danych po odinstalowaniu wtyczki.
Inne niewielkie zmiany i ulepszenia.
1.8 14.11.2016
Dodano dwuetapową rejestrację.
Dodano blokowanie jednorazowych adresów e-mail.
Weryfikacja SSL w połączeniach ReST API.
Dodano opcję tymczasowego wyłączenia wszystkich formularzy dla niezalogowanych użytkowników.
Naprawa wyświetlania hintów.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.7 21.06.2016
Ładowanie formularzy przez Ajax (wsparcie cache).
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.6.3.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.3.1.
Drobne poprawki i usprawnienia.
1.6.2 27.03.2016
Lepsza obsługa błędów połączenia.
1.6 25.03.2016
Zmieniono metodę pobierania danych z mod_rest na mod_http_api (core ReST API z podstawowym uwierzytelnieniem).
Dodano ponawianie połączenia w pobieraniu danych.
Drobne zmiany i poprawki.
1.5.2 24.03.2016
Drobne zmiany w powiadomieniach e-mail.
1.5 14.03.2016
Dodano wiadomość powitalną, która jest wysyłana do każdego nowo zarejestrowanego konta.
Usuwanie wygasłych transients w codziennym zadaniu cron.
Możliwość zmiany wymaganej siły hasła.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.2.0.
Niewielkie zmiany na stronie ustawień.
Małe zmiany w CSS.
1.4 23.12.2015
Dodano wsparcie vhostów w rejestracji.
Dodano ustawienia limitu czasu połączenia.
Dodano menu narzędzi i funkcję do ręcznej zmiany prywatnego adresu e-mail.
Usunięto ostre nawiasy z adresów URL w powiadomieniach e-mail.
Naprawa formatowania daty w obserwatorze rejestracji.
Małe zmiany w skryptach jQuery.
Zmieniono domenę języka na ejabberd-account-tools, aby współpracować z nowym procesem tłumaczeń WordPress.
Aktualizacja FontAwesome.
1.3.1 08.08.2015
Aktualizacja FontAwesome.
1.3 23.07.2015
Dodano formularz do resetowania hasła konta.
Dodano formularz do usuwania konta.
Usuwanie nieprawidłowych parametrów z adresu URL dodawanego do wiadomości e-mail.
Zmienione metodę dodawania wskazówek.
Sprawdzanie aktualnego prywatnego adresu e-mail przed wysłaniem wiadomości, aby go zmienić.
Naprawa walidacji captcha.
Zmiana stylu boksa odpowiedzi formularza.
Zmiana nazwy plików skryptów.
Tłumaczenie metadanych wtyczki.
Aktualizacja tłumaczeń.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.2 30.06.2015
Dodanie możliwości wyświetlania wskazówek informacyjnych na formularzach.
Dodanie więcej danych do transients.
Zmiany w domyślnym regexp zablokowanych loginów.
Popieranie prawidłowego domyślnego adresu e-mail.
Walidacja adresu e-mail sprawdzając rekord MX.
Dodano wsparcie vhostów w zmianie e-maila.
Inne drobne zmiany.
1.1.2 24.06.2015
Usuwanie ukośników z haseł.
Poprawa wysyłania danych.
Niewielkie zmiany w wysyłaniu maili.
1.1 24.06.2015
Możliwość zmiany/dodania prywatnego adresu e-mail.
Wyłączenie auto-uzupełniania w formularzu rejestracyjnym.
Prawidłowo dodany link do ustawień na stronie wtyczek.
Małe zmiany w tłumaczeniach.
Drobne zmiany wizualne.
1.0.2 08.06.2015
Sprawdzanie, czy wybrany login istnieje, czy nie.
Spore zmiany w walidacji jQuery.
Minify skryptu jQuery.
Dodatkowa weryfikacja w ajax, aby zapobiec oszukiwaniu skryptu jQuery.
Prawidłowe resetowanie formularza po rejestracji z sukcesem.
Drobne zmiany w tłumaczeniu.
1.0 06.06.2015
Pierwsza publiczna wersja.

7 komentarzy do “Ejabberd Account Tools”

 1. Thanks for the great work.

  I installed ejabberd-account-tools with ejabberd 17.03 and only lets create accounts, the rest of the options gives error:
  Unexpected error occurred, try again. In [ejabat_change_email], [ejabat_reset_password], [ejabat_delete_account].
  Well in [ejabat_register].

  Thank you.

  Odpowiedz
 2. Thanks a lot for making this available, really the best portal page for running a public XMPP server.

  Any chance for support of better non-google captcha systems though?

  Odpowiedz
 3. Would it be possible to update the included usage instructions for configuring the rest api in ejabberd?

  I am trying to get this to work with ejabberd 19.08 but the default config in ejabberd looks totally different then the example provided within the admin settings of this plugin.

  Odpowiedz

Dodaj komentarz