XMPP Statistics

Statystyki z serwera ejabberd

Wyświetla statystyki z serwera ejabberd XMPP za pomocą ReST API (przy użyciu modułu mod_http_api). Wtyczka jest przydatna, gdy serwer XMPP znajduje się na innej maszynie. Łatwa w konfiguracji i użyciu – wystarczy podać adres url ReST API i wstawić kody skrótowe na stronie. Plugin może również zapisywać statystyki serwera do bazy danych i pokazywać je w formie wykresów, podobnie jak Munin.

Wersja demonstracyjna

W tym miejscu można zobaczyć statystyki, generowane przez ten plugin, z mojego własnego serwera XMPP.

Pozostałe informacje

This plugin is using Flot (Javascript plotting library for jQuery) and wp-color-picker-alpha (Overwrite Automattic Iris for enabled Alpha Channel in wpColorPicker).

1.10 20.11.2022
Drobne zmiany w przykładowej konfiguracji Nginx+Lua.
Flot zaktualizowane do wersji 4.2.3.
wp-color-picker-alpha zaktualizowane do wersji 3.0.2.
Naprawiono ostrzeżenia php.
Drobne poprawki i usprawnienia.
1.9 20.08.2020
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Proste kody skrótowe używają czysty JavaScript zamiast jQuery.
Ulepszony styl wykresów.
Inne drobne ulepszenia.
1.8.4 18.10.2019
Lokalizacja pamięci podręcznej wykresów.
1.8.3 03.10.2019
Ulepszenie pamięci podręcznej.
1.8.2 27.09.2019
Ulepszona pamięć podręczna wykresów.
Duże zmiany w przykładowej konfiguracji.
Drobne usprawnienia.
1.8 27.11.2018
Wszystkie formularze korzystają teraz z interfejsu REST API zamiast Ajax.
Zmieniono metodę uzyskiwania informacji o systemie.
Dodano nowe wykresy i kody skrótowe.
Spore optymalizacje w skryptach JS.
Usunięto FontAwesome and Hint.css.
Zwiększono wymaganą wersję WordPress do wersji 4.4.
Duże zmiany na stronie ustawień.
Drobne poprawki błędów na wykresach.
Inne drobne poprawki i ulepszenia.
1.7.2 17.02.2017
Drobne poprawki.
1.7 10.12.2016
Dzienne wykresy mogą pokazywać poprzednie dane z ostatniego tygodnia a nie tylko z wczoraj.
Dodano opcję automatycznego usuwania zbędnych danych z bazy danych.
Weryfikacja SSL w połączeniach ReST API.
Usuwanie wszystkich danych po odinstalowaniu wtyczki.
Zmiany wizualne na stronie ustawień.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.4.1.
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.7.0.
1.6 12.06.2016
Dodano system cache dla wykresów.
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.6.3.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.3.1.
Drobne poprawki i usprawnienia.
1.5.4 27.04.2016
Lepsza obsługa błędów połączenia.
Usunięto ponawianie połączenia w żądaniach Ajax.
1.5.2 23.04.2016
Drobne poprawki i usprawnienia.
1.5 21.04.2016
Zmieniono metodę pobierania danych z mod_rest na mod_http_api (core ReST API z podstawowym uwierzytelnieniem).
Dodano ponawianie połączenia w pobieraniu danych.
Drobne zmiany i poprawki.
1.4.12 16.03.2016
FontAwesome zaktualizowane do wersji 4.5.0.
Hint.css zaktualizowane do wersji 2.2.0.
Drobne usprawnienia.
1.4.10 17.12.2015
Zwracanie danych w json w żądaniach ajax dla prostych skrótów.
Naprawa pokazywania poprzednich wartości wykresu.
Zmieniono domyślną wartość opcji limitu czasu.
1.4.8 21.11.2015
Nie pokazywanie linii wykresu, gdy poprzedni znacznik czasu jest większy niż jedna godzina.
Zmiany w zadaniu cron.
Naprawa podpowiedzi wykresów na urządzeniach mobilnych.
1.4.6 25.10.2015
Naprawa konwersji strefy czasowej w podpowiedziach na wykresach.
1.4.5 23.10.2015
Drobne usprawnienia.
1.4.4 20.10.2015
Zmieniono komendy do pobierania informacji o połączeniach s2s.
Dodano nowe opcje – limit czasu połączenia oraz limit ponownych prób połączenia.
Dodano ponawianie pobierania danych wykresów w przypadku błędu.
Zmieniono domenę języka na xmpp-statistics, aby współpracować z nowym procesem tłumaczeń WordPress.
Małe zmiany w przykładowej konfiguracji.
Inne drobne poprawki.
1.4.2 02.10.2015
Optymalizacja wyświetlania tygodniowych wykresów.
Optymalizacja danych wykresów zarejestrowanych użytkowników.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.4 21.09.2015
Optymalizacja ładowania danych w wykresach.
Zmiana wszystkich dynamicznych skryptów jQuery na statyczne pliki.
Automatyczna aktualizacja wykresów co 5 minut.
Pokazywanie poprzednio zalogowanych użytkowników w dziennym/tygodniowym wykresie.
Dodano 4 nowe wykresy dla połączeń s2s (z poprzednimi wartościami).
Małe poprawki w wykresach połączeń s2s.
Poprawione pokazywanie danych w wykresie dla zarejestrowanych użytkowników oraz uptime xmpp/systeu.
Opcjonalne parametry dla skrótu xmpp_uptime i system_uptime.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.3.2 04.08.2015
Prawidłowo dodany link do ustawień na stronie wtyczek.
Aktualizacja Hint.css i FontAwesome.
Ulepszenie pobieranie danych.
Drobne zmiany i poprawki.
1.3 13.06.2015
Optymalizacja linkowania skryptów.
Optymalizacja wyświetlania danych wykresów w ajax.
Ukrywanie pojedynczych pustych rekordów, które wydają się być błędem połączenia.
Drobne zmiany w pobieraniu danych.
Poprawka pobierania domyślnej wartości opcji.
Małe wizualnych zmian na stronie ustawień.
1.2 27.05.2015
Dodano możliwość zmiany stylu wykresów.
Dodano informację o ładowaniu wykresów.
Podniesienie wymaganej wersji WP.
Inne drobne zmiany i poprawki.
1.1.3 21.05.2015
Odświeżanie wykresów przy zmianie rozmiaru okna przeglądarki.
Poprawa CSS dla wsparcia RWD.
1.1.2 13.05.2015
Dodano box z informacją o darowiznach.
Niewielkie zmiany wizualnej na stronie ustawień.
Małe poprawki błędów.
1.1 13.05.2015
Możliwość ustawiania informacji o ostatniej aktywności na koncie używanym do autoryzacji.
Dodano Font Awesome.
Wizualne zmiany na stronie ustawień.
Inne drobne zmiany i poprawki błędów.
1.0.2 10.05.2015
Fix hook’a aktywacji/dezaktywacji wtyczki.
Fix dołączania plików.
1.0 05.05.2015
Pierwsza publiczna wersja.