Lite Contact Form

Lekki i prosty formularz kontaktowy

Lekki i prosty formularz kontaktowy bez dodatkowych nieprzyjaznych dla użytkownika opcji. Możesz dodać formularz kontaktowy do dowolnej strony za pomocą kodu skrótowego contact_form. Wtyczka jest zintegrowana z wtyczkami Akismet i GreCAPTCHA, które chronią przed spamem.

Lite Contact Form

Jak zmienić adres e-mail nadawcy i odbiorcy?

Domyślnie wtyczka używa adresu e-mail administratora, który jest zdefiniowany w ustawieniach ogólnych WordPress. Można to zmienić, dodając atrybuty do kodu skrótowego.

Jak chronić formularz kontaktowy przed spamem?

Wtyczka nie ma wbudowanych funkcji ochrony przed spamem ale jest zintegrowana z innymi wtyczkami, które najlepiej wykonują to zadanie. Możesz użyć do tego wtyczki Akismet lub/oraz GreCAPTCHA.

Czy ta wtyczka będzie działać z wtyczkami pamięci podręcznej?
Tak. Wtyczka została zaprojektowana do współpracy z wtyczkami pamięci podręcznej. Wykorzystuje lekki skrypt Vanilla JS i WordPress REST API do przetwarzania żądań.
Jak zmienić styl formularza kontaktowego?

Domyślnie opis pól jest wyświetlany w tekście zastępczym, ale można go zmienić na etykiety.

Jeśli chcesz tylko zmienić styl CSS, po prostu dodaj selektory do pliku style.css w aktywnym motywie lub utwórz nowy plik lite-contact-form.css w aktywnym motywie.

Jak dodać niestandardowe pola?

Wtyczka jest prosta i nie ma ustawień dodawania niestandardowych pól, musisz dodać kod PHP np. w functions.php w aktywnym motywie.

Użyj funkcji add_filter, aby dodać niestandardowe pole, możesz użyć trzech filtrów.

Możesz zweryfikować całe żądanie lub tylko swoje pole.

Są jeszcze dwa filtry, których można użyć do zmiany tematu wiadomości e-mail i treści wiadomości.

1.1.6 16.02.2022
Drobne usprawnienia.
1.1.4 18.08.2020
Naprawiono wywołanie API Akismet.
1.1.2 05.08.2020
Drobne usprawnienia.
1.1 19.05.2020
Dodano atrybut stylu dla kodu skrótowego.
Ładowanie arkuszu stylów CSS z aktywnego motywu.
1.0 18.05.2020
Pierwsze wydanie.